Dự đoán kết quả XSMB 02/01/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,08,80,18,81,28,82,48,84,58,85,68,86,78
87,88,98,89,01,10,11,21,12,41,14,51,15,61,16,71,17,91,19,02,20,22,42,24,52,25,62,26,72,27,92,29

Dàn 36 số

08,80,18,81,28,82,38,83,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89,01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,91,19

Dàn 19 số

18,81,84,58,86,78,87,01,10,11,13,41,71,17,31,13,38,83,48

Dàn 9 số

31,13,87,01,84,58,83,48,18
✨ STL 759
✨ Hạ càng 1,3,5,8
✨ kết càng 7,4

Loto nhiều người chơi

57 9,110 người chơi
82 8,444 người chơi
72 7,563 người chơi
97 6,351 người chơi
19 5,822 người chơi
62 4,255 người chơi
40 3,222 người chơi
23 2,930 người chơi
59 1,989 người chơi
02 904 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

04 9,549 người chơi
07 8,939 người chơi
47 7,300 người chơi
49 6,313 người chơi
54 5,077 người chơi
44 4,097 người chơi
00 3,721 người chơi
44 2,896 người chơi
60 1,471 người chơi
09 534 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

84 19 ngày
04 14 ngày
24 13 ngày
57 13 ngày
07 12 ngày
56 12 ngày
78 12 ngày
69 11 ngày
71 11 ngày
18 10 ngày
21 10 ngày
99 10 ngày
25 8 ngày
39 8 ngày
40 8 ngày
98 8 ngày
11 7 ngày
81 7 ngày
00 6 ngày
23 6 ngày
48 6 ngày
70 6 ngày
93 6 ngày
19 5 ngày
32 5 ngày
44 5 ngày
46 5 ngày
74 5 ngày
80 5 ngày
86 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

82 14 lần
28 13 lần
34 13 lần
60 13 lần
64 13 lần
73 13 lần
88 13 lần
38 12 lần
54 12 lần
67 12 lần
79 12 lần
18 11 lần
27 11 lần
36 11 lần
83 11 lần
85 11 lần
91 11 lần
92 11 lần
95 11 lần
96 11 lần
12 10 lần
15 10 lần
20 10 lần
30 10 lần
41 10 lần
56 10 lần
68 10 lần
89 10 lần
93 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 490 ngày
20 453 ngày
33 363 ngày
26 334 ngày
66 332 ngày
31 309 ngày
56 301 ngày
63 293 ngày
60 282 ngày
75 232 ngày
47 224 ngày
42 212 ngày
84 209 ngày
25 208 ngày
08 195 ngày
40 192 ngày
72 175 ngày
01 174 ngày
14 170 ngày
64 169 ngày
61 162 ngày
02 160 ngày
58 159 ngày
73 148 ngày
95 147 ngày
13 140 ngày
82 137 ngày
03 135 ngày
52 132 ngày
32 130 ngày
17 127 ngày
44 126 ngày