Dự đoán kết quả XSMB 03/01/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

02,20,12,21,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29,03,30,13,31,33,43,34,53,35,63,36,73,37

83,38,93,39,08,80,18,81,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89,09,90,19,91,49,94,59,95,69,96,79,97,99

Dàn 36 số

03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,08,80,18,81,28,82,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89

Dàn 19 số

13,31,43,34,35,63,36,73,93,39,18,81,48,84,86,78,87,88,98

Dàn 9 số

43,34,63,36,39,18,86,78,88
✨ STL 567
✨ Hạ càng 2,3,4,8
✨ kết càng 9,0

Loto nhiều người chơi

57 9,693 người chơi
82 8,272 người chơi
72 7,868 người chơi
97 6,485 người chơi
19 5,910 người chơi
62 4,029 người chơi
40 3,861 người chơi
23 2,535 người chơi
59 1,714 người chơi
02 589 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

04 9,385 người chơi
07 8,682 người chơi
47 7,189 người chơi
49 6,659 người chơi
54 5,481 người chơi
44 4,087 người chơi
00 3,916 người chơi
44 2,932 người chơi
60 1,057 người chơi
09 543 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

84 20 ngày
04 15 ngày
24 14 ngày
57 14 ngày
56 13 ngày
78 13 ngày
71 12 ngày
18 11 ngày
21 11 ngày
99 11 ngày
25 9 ngày
39 9 ngày
40 9 ngày
98 9 ngày
11 8 ngày
81 8 ngày
00 7 ngày
23 7 ngày
48 7 ngày
70 7 ngày
93 7 ngày
19 6 ngày
44 6 ngày
46 6 ngày
74 6 ngày
15 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

73 15 lần
82 15 lần
34 14 lần
38 13 lần
60 13 lần
64 13 lần
28 12 lần
67 12 lần
79 12 lần
83 12 lần
88 12 lần
91 12 lần
27 11 lần
36 11 lần
54 11 lần
68 11 lần
85 11 lần
89 11 lần
92 11 lần
95 11 lần
96 11 lần
07 10 lần
12 10 lần
15 10 lần
18 10 lần
20 10 lần
30 10 lần
41 10 lần
42 10 lần
56 10 lần
59 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 491 ngày
20 454 ngày
33 364 ngày
26 335 ngày
66 333 ngày
31 310 ngày
56 302 ngày
63 294 ngày
60 283 ngày
75 233 ngày
47 225 ngày
42 213 ngày
84 210 ngày
25 209 ngày
08 196 ngày
40 193 ngày
72 176 ngày
01 175 ngày
14 171 ngày
64 170 ngày
61 163 ngày
02 161 ngày
58 160 ngày
73 149 ngày
95 148 ngày
13 141 ngày
82 138 ngày
03 136 ngày
52 133 ngày
32 131 ngày
17 128 ngày
44 127 ngày
55 125 ngày