Dự đoán kết quả XSMB 01/02/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,04,40,14,41,24,42,44,54,45,64,46,74,47
84,48,94,49,08,80,18,81,28,82,58,85,68,86,78,87,88,98,89,01,10,11,21,12,51,15,61,16,71,17,91,19

Dàn 36 số

04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,08,80,18,81,28,82,38,83,58,85,68,86,78,87,88,98,89

Dàn 19 số

14,41,54,45,74,47,94,49,18,81,38,83,85,68,71,17,40

Dàn 9 số

41,54,74,47,49,18,38,83,71
✨ STL 853
✨ Hạ càng 1,7,3,0
✨ kết càng 9,5

Loto nhiều người chơi

90 9,503 người chơi
77 8,938 người chơi
84 7,150 người chơi
91 6,958 người chơi
87 5,394 người chơi
10 4,680 người chơi
79 3,380 người chơi
47 2,598 người chơi
64 1,591 người chơi
25 534 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

86 9,261 người chơi
89 8,089 người chơi
68 7,480 người chơi
63 6,679 người chơi
67 5,527 người chơi
36 4,530 người chơi
60 3,877 người chơi
93 2,870 người chơi
36 1,361 người chơi
23 736 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

14 16 ngày
33 14 ngày
17 12 ngày
45 10 ngày
50 10 ngày
97 10 ngày
67 9 ngày
86 9 ngày
28 8 ngày
43 8 ngày
73 8 ngày
31 7 ngày
32 7 ngày
53 7 ngày
60 7 ngày
05 6 ngày
39 6 ngày
52 6 ngày
13 5 ngày
44 5 ngày
80 5 ngày
83 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

35 16 lần
42 16 lần
79 16 lần
34 15 lần
57 14 lần
91 14 lần
16 13 lần
38 13 lần
40 13 lần
82 13 lần
55 12 lần
10 11 lần
18 11 lần
89 11 lần
12 10 lần
20 10 lần
48 10 lần
49 10 lần
65 10 lần
70 10 lần
73 10 lần
74 10 lần
75 10 lần
84 10 lần
85 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 518 ngày
20 481 ngày
33 391 ngày
26 362 ngày
66 360 ngày
31 337 ngày
56 329 ngày
75 260 ngày
47 252 ngày
84 237 ngày
25 236 ngày
08 223 ngày
72 203 ngày
01 202 ngày
02 188 ngày
58 187 ngày
73 176 ngày
95 175 ngày
13 168 ngày
03 163 ngày
32 158 ngày
17 155 ngày
44 154 ngày
16 145 ngày
93 142 ngày
35 141 ngày
81 137 ngày
94 133 ngày