Dự đoán kết quả XSMB 04/01/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

02,20,12,21,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29,03,30,13,31,33,43,34,53,35,63,36,73,37

83,38,93,39,08,80,18,81,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89,09,90,19,91,49,94,59,95,69,96,79,97,99

Dàn 36 số

03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,08,80,18,81,28,82,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89

Dàn 19 số

13,31,43,34,35,63,36,73,93,39,18,81,48,84,86,78,87,88,98

Dàn 9 số

43,34,63,36,39,18,86,78,88
✨ STL 074
✨ Hạ càng 2,5,4,0
✨ kết càng 3,1

Loto nhiều người chơi

04 9,700 người chơi
76 8,613 người chơi
84 7,779 người chơi
16 6,841 người chơi
60 5,753 người chơi
06 4,645 người chơi
80 3,193 người chơi
47 2,822 người chơi
71 1,510 người chơi
56 997 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

27 9,798 người chơi
85 8,155 người chơi
56 7,391 người chơi
71 6,316 người chơi
21 5,672 người chơi
37 4,266 người chơi
81 3,881 người chơi
28 2,507 người chơi
87 1,480 người chơi
62 816 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

84 21 ngày
04 16 ngày
57 15 ngày
56 14 ngày
71 13 ngày
18 12 ngày
21 12 ngày
99 12 ngày
25 10 ngày
39 10 ngày
40 10 ngày
98 10 ngày
11 9 ngày
00 8 ngày
23 8 ngày
70 8 ngày
93 8 ngày
19 7 ngày
46 7 ngày
15 6 ngày
02 5 ngày
06 5 ngày
17 5 ngày
22 5 ngày
33 5 ngày
61 5 ngày
66 5 ngày
87 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

73 15 lần
34 14 lần
82 14 lần
38 13 lần
60 13 lần
54 12 lần
64 12 lần
79 12 lần
91 12 lần
27 11 lần
42 11 lần
65 11 lần
67 11 lần
68 11 lần
85 11 lần
88 11 lần
89 11 lần
92 11 lần
95 11 lần
96 11 lần
12 10 lần
15 10 lần
18 10 lần
20 10 lần
28 10 lần
30 10 lần
31 10 lần
36 10 lần
41 10 lần
56 10 lần
59 10 lần
83 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 492 ngày
20 455 ngày
33 365 ngày
26 336 ngày
66 334 ngày
31 311 ngày
56 303 ngày
63 295 ngày
60 284 ngày
75 234 ngày
47 226 ngày
42 214 ngày
84 211 ngày
25 210 ngày
08 197 ngày
40 194 ngày
72 177 ngày
01 176 ngày
14 172 ngày
64 171 ngày
61 164 ngày
02 162 ngày
58 161 ngày
73 150 ngày
95 149 ngày
13 142 ngày
82 139 ngày
03 137 ngày
52 134 ngày
32 132 ngày
17 129 ngày
44 128 ngày
55 126 ngày