Dự đoán kết quả XSMB 04/02/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,04,40,14,41,24,42,44,54,45,64,46,74,47
84,48,94,49,08,80,18,81,28,82,58,85,68,86,78,87,88,98,89,01,10,11,21,12,51,15,61,16,71,17,91,19

Dàn 36 số

04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,08,80,18,81,28,82,38,83,58,85,68,86,78,87,88,98,89

Dàn 19 số

14,41,54,45,74,47,94,49,18,81,38,83,85,68,71,17,40

Dàn 9 số

41,54,74,47,49,18,38,83,71
✨ STL 087
✨ Hạ càng 8,3,9,0
✨ kết càng 9,5

Loto nhiều người chơi

90 9,022 người chơi
77 8,312 người chơi
84 7,684 người chơi
91 6,672 người chơi
87 5,214 người chơi
10 4,931 người chơi
79 3,160 người chơi
47 2,030 người chơi
64 1,359 người chơi
25 754 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

86 9,073 người chơi
89 8,170 người chơi
68 7,852 người chơi
63 6,501 người chơi
67 5,990 người chơi
36 4,250 người chơi
60 3,450 người chơi
93 2,222 người chơi
36 1,794 người chơi
23 711 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

14 17 ngày
33 15 ngày
17 13 ngày
45 11 ngày
50 11 ngày
97 11 ngày
86 10 ngày
43 9 ngày
73 9 ngày
32 8 ngày
60 8 ngày
05 7 ngày
52 7 ngày
13 6 ngày
44 6 ngày
80 6 ngày
83 6 ngày
26 5 ngày
56 5 ngày
93 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

42 16 lần
34 15 lần
79 15 lần
35 14 lần
57 14 lần
91 14 lần
16 13 lần
38 13 lần
40 13 lần
82 13 lần
55 12 lần
74 12 lần
10 11 lần
12 11 lần
18 11 lần
49 11 lần
94 11 lần
48 10 lần
65 10 lần
66 10 lần
70 10 lần
84 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 519 ngày
20 482 ngày
33 392 ngày
26 363 ngày
31 338 ngày
56 330 ngày
75 261 ngày
47 253 ngày
84 238 ngày
25 237 ngày
08 224 ngày
72 204 ngày
01 203 ngày
02 189 ngày
58 188 ngày
73 177 ngày
95 176 ngày
13 169 ngày
03 164 ngày
32 159 ngày
17 156 ngày
44 155 ngày
16 146 ngày
93 143 ngày
35 142 ngày
81 138 ngày
94 134 ngày
90 125 ngày