Dự đoán kết quả XSMB 05/01/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

02,20,12,21,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29,03,30,13,31,33,43,34,53,35,63,36,73,37

83,38,93,39,08,80,18,81,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89,09,90,19,91,49,94,59,95,69,96,79,97,99

Dàn 36 số

03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,08,80,18,81,28,82,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89

Dàn 19 số

13,31,43,34,35,63,36,73,93,39,18,81,48,84,86,78,87,88,98

Dàn 9 số

43,34,63,36,39,18,86,78,88
✨ STL 990
✨ Hạ càng 1,8,5,0
✨ kết càng 4,7

Loto nhiều người chơi

04 9,746 người chơi
76 8,352 người chơi
84 7,694 người chơi
16 6,216 người chơi
60 5,125 người chơi
06 4,816 người chơi
80 3,988 người chơi
47 2,756 người chơi
71 1,206 người chơi
56 893 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

27 9,717 người chơi
85 8,695 người chơi
56 7,032 người chơi
71 6,097 người chơi
21 5,804 người chơi
37 4,433 người chơi
81 3,975 người chơi
28 2,991 người chơi
87 1,988 người chơi
62 642 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

04 17 ngày
56 15 ngày
71 14 ngày
18 13 ngày
21 13 ngày
99 13 ngày
40 11 ngày
98 11 ngày
11 10 ngày
00 9 ngày
23 9 ngày
93 9 ngày
19 8 ngày
46 8 ngày
15 7 ngày
02 6 ngày
06 6 ngày
17 6 ngày
22 6 ngày
33 6 ngày
61 6 ngày
66 6 ngày
87 6 ngày
01 5 ngày
12 5 ngày
36 5 ngày
58 5 ngày
95 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

73 15 lần
79 14 lần
82 14 lần
34 13 lần
31 12 lần
38 12 lần
60 12 lần
67 12 lần
07 11 lần
27 11 lần
64 11 lần
65 11 lần
68 11 lần
88 11 lần
89 11 lần
91 11 lần
92 11 lần
95 11 lần
96 11 lần
15 10 lần
20 10 lần
25 10 lần
26 10 lần
30 10 lần
54 10 lần
83 10 lần
85 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 493 ngày
20 456 ngày
33 366 ngày
26 337 ngày
66 335 ngày
31 312 ngày
56 304 ngày
63 296 ngày
60 285 ngày
75 235 ngày
47 227 ngày
42 215 ngày
84 212 ngày
25 211 ngày
08 198 ngày
40 195 ngày
72 178 ngày
01 177 ngày
14 173 ngày
64 172 ngày
61 165 ngày
02 163 ngày
58 162 ngày
73 151 ngày
95 150 ngày
13 143 ngày
82 140 ngày
03 138 ngày
52 135 ngày
32 133 ngày
17 130 ngày
44 129 ngày
55 127 ngày