Dự đoán kết quả XSMB 05/02/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79,06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,68
86,68,96,69,01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,81,18,91,19,02,20,22,32,23,42,24,52,25,82,28,92,29

Dàn 36 số

01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,02,20,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29

Dàn 19 số

10,11,13,41,14,61,16,18,91,19,32,23,24,52,25,62,28,92,29

Dàn 9 số

11,13,61,16,18,91,23,24,92
✨ STL 876
✨ Hạ càng 8,3,9,0
✨ kết càng 9,5

Loto nhiều người chơi

62 9,528 người chơi
62 8,727 người chơi
82 7,734 người chơi
64 6,062 người chơi
02 5,802 người chơi
60 4,734 người chơi
19 3,866 người chơi
87 2,027 người chơi
67 1,108 người chơi
76 538 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

48 9,221 người chơi
34 8,339 người chơi
38 7,134 người chơi
83 6,340 người chơi
82 5,210 người chơi
64 4,131 người chơi
08 3,732 người chơi
94 2,678 người chơi
43 1,553 người chơi
23 799 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

17 14 ngày
45 12 ngày
50 12 ngày
97 12 ngày
86 11 ngày
43 10 ngày
73 10 ngày
32 9 ngày
05 8 ngày
52 8 ngày
13 7 ngày
44 7 ngày
80 7 ngày
26 6 ngày
56 6 ngày
93 6 ngày
03 5 ngày
24 5 ngày
58 5 ngày
72 5 ngày
78 5 ngày
99 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

34 15 lần
42 15 lần
57 15 lần
35 14 lần
38 14 lần
74 14 lần
16 13 lần
40 13 lần
79 13 lần
82 13 lần
91 13 lần
10 12 lần
12 12 lần
18 12 lần
55 12 lần
48 11 lần
94 11 lần
49 10 lần
65 10 lần
66 10 lần
70 10 lần
84 10 lần
95 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 520 ngày
20 483 ngày
33 393 ngày
26 364 ngày
31 339 ngày
56 331 ngày
75 262 ngày
47 254 ngày
84 239 ngày
25 238 ngày
08 225 ngày
72 205 ngày
01 204 ngày
02 190 ngày
58 189 ngày
73 178 ngày
95 177 ngày
13 170 ngày
03 165 ngày
32 160 ngày
17 157 ngày
44 156 ngày
16 147 ngày
93 144 ngày
35 143 ngày
81 139 ngày
94 135 ngày
90 126 ngày