Dự đoán kết quả XSMB 06/02/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79,06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,68
86,68,96,69,01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,81,18,91,19,02,20,22,32,23,42,24,52,25,82,28,92,29

Dàn 36 số

01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,02,20,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29

Dàn 19 số

10,11,13,41,14,61,16,18,91,19,32,23,24,52,25,62,28,92,29

Dàn 9 số

11,13,61,16,18,91,23,24,92
✨ STL 943
✨ Hạ càng 1,3,9,2
✨ kết càng 6,5

Loto nhiều người chơi

79 9,967 người chơi
07 8,715 người chơi
32 7,349 người chơi
39 6,646 người chơi
62 5,230 người chơi
49 4,778 người chơi
06 3,630 người chơi
27 2,359 người chơi
69 1,310 người chơi
83 664 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

79 9,446 người chơi
37 8,868 người chơi
07 7,660 người chơi
67 6,134 người chơi
19 5,894 người chơi
71 4,246 người chơi
29 3,376 người chơi
69 2,363 người chơi
89 1,823 người chơi
72 539 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

45 13 ngày
50 13 ngày
97 13 ngày
86 12 ngày
32 10 ngày
05 9 ngày
52 9 ngày
13 8 ngày
44 8 ngày
26 7 ngày
56 7 ngày
93 7 ngày
03 6 ngày
24 6 ngày
58 6 ngày
01 5 ngày
07 5 ngày
15 5 ngày
21 5 ngày
23 5 ngày
36 5 ngày
40 5 ngày
71 5 ngày
75 5 ngày
81 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

57 16 lần
74 15 lần
34 14 lần
35 14 lần
42 14 lần
79 14 lần
38 13 lần
40 13 lần
10 12 lần
12 12 lần
18 12 lần
55 12 lần
82 12 lần
91 12 lần
94 12 lần
16 11 lần
20 11 lần
48 11 lần
95 11 lần
49 10 lần
64 10 lần
66 10 lần
70 10 lần
84 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 521 ngày
20 484 ngày
33 394 ngày
26 365 ngày
31 340 ngày
56 332 ngày
75 263 ngày
47 255 ngày
84 240 ngày
25 239 ngày
08 226 ngày
72 206 ngày
01 205 ngày
02 191 ngày
58 190 ngày
73 179 ngày
95 178 ngày
13 171 ngày
03 166 ngày
32 161 ngày
17 158 ngày
44 157 ngày
16 148 ngày
93 145 ngày
35 144 ngày
81 140 ngày
90 127 ngày