Dự đoán kết quả XSMB 07/01/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,06,60,16,61,26,62,36,63,56,65,66,76,67
86,68,96,69,08,80,18,81,28,82,38,83,58,85,78,87,88,98,89,01,10,11,21,12,31,13,51,15,71,17,91,19

Dàn 36 số

06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69,08,80,18,81,28,82,38,83,48,84,58,85,78,87,88,98,89

Dàn 19 số

16,61,63,46,66,76,86,68,80,18,38,83,58,85,98,89,63,06,60

Dàn 9 số

43,34,63,36,39,18,86,78,88
✨ STL 038
✨ Hạ càng 4,7,0,3
✨ kết càng 6,8

Loto nhiều người chơi

89 9,103 người chơi
48 8,313 người chơi
80 7,920 người chơi
02 6,932 người chơi
50 5,251 người chơi
78 4,682 người chơi
43 3,577 người chơi
40 2,960 người chơi
34 1,559 người chơi
86 872 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

89 9,582 người chơi
68 8,713 người chơi
48 7,519 người chơi
28 6,938 người chơi
80 5,149 người chơi
88 4,139 người chơi
18 3,418 người chơi
93 2,782 người chơi
63 1,972 người chơi
43 971 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

04 19 ngày
56 17 ngày
71 16 ngày
18 15 ngày
99 15 ngày
40 13 ngày
00 11 ngày
23 11 ngày
19 10 ngày
46 10 ngày
15 9 ngày
02 8 ngày
17 8 ngày
22 8 ngày
33 8 ngày
01 7 ngày
36 7 ngày
95 7 ngày
60 6 ngày
62 6 ngày
28 5 ngày
29 5 ngày
37 5 ngày
47 5 ngày
63 5 ngày
88 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

82 15 lần
34 13 lần
73 13 lần
79 13 lần
91 13 lần
38 12 lần
60 12 lần
27 11 lần
31 11 lần
64 11 lần
65 11 lần
67 11 lần
88 11 lần
89 11 lần
92 11 lần
95 11 lần
96 11 lần
10 10 lần
12 10 lần
15 10 lần
16 10 lần
20 10 lần
25 10 lần
26 10 lần
30 10 lần
32 10 lần
35 10 lần
41 10 lần
42 10 lần
44 10 lần
54 10 lần
68 10 lần
85 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 495 ngày
20 458 ngày
33 368 ngày
26 339 ngày
66 337 ngày
31 314 ngày
56 306 ngày
63 298 ngày
60 287 ngày
75 237 ngày
47 229 ngày
42 217 ngày
84 214 ngày
25 213 ngày
08 200 ngày
40 197 ngày
72 180 ngày
01 179 ngày
14 175 ngày
64 174 ngày
61 167 ngày
02 165 ngày
58 164 ngày
73 153 ngày
95 152 ngày
13 145 ngày
82 142 ngày
03 140 ngày
52 137 ngày
32 135 ngày
17 132 ngày
44 131 ngày
55 129 ngày