Dự đoán kết quả XSMB 08/01/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,06,60,16,61,26,62,36,63,56,65,66,76,67
86,68,96,69,08,80,18,81,28,82,38,83,58,85,78,87,88,98,89,01,10,11,21,12,31,13,51,15,71,17,91,19

Dàn 36 số

06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69,08,80,18,81,28,82,38,83,48,84,58,85,78,87,88,98,89

Dàn 19 số

16,61,63,46,66,76,86,68,80,18,38,83,58,85,98,89,63,06,60

Dàn 9 số

43,34,63,36,39,18,86,78,88
✨ STL 067
✨ Hạ càng 5,7,0,1
✨ kết càng 6,8

Loto nhiều người chơi

19 9,972 người chơi
45 8,132 người chơi
57 7,953 người chơi
59 6,643 người chơi
05 5,011 người chơi
07 4,881 người chơi
51 3,201 người chơi
09 2,994 người chơi
73 1,787 người chơi
52 553 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

59 9,892 người chơi
50 8,988 người chơi
15 7,599 người chơi
75 6,673 người chơi
79 5,606 người chơi
45 4,125 người chơi
25 3,111 người chơi
55 2,110 người chơi
07 1,139 người chơi
17 701 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

04 20 ngày
56 18 ngày
71 17 ngày
18 16 ngày
99 16 ngày
40 14 ngày
00 12 ngày
19 11 ngày
46 11 ngày
02 9 ngày
17 9 ngày
33 9 ngày
01 8 ngày
36 8 ngày
60 7 ngày
62 7 ngày
28 6 ngày
29 6 ngày
37 6 ngày
47 6 ngày
63 6 ngày
03 5 ngày
38 5 ngày
52 5 ngày
59 5 ngày
68 5 ngày
69 5 ngày
80 5 ngày
89 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

82 15 lần
79 14 lần
34 13 lần
73 13 lần
91 13 lần
35 12 lần
38 12 lần
60 12 lần
88 12 lần
96 12 lần
10 11 lần
15 11 lần
31 11 lần
41 11 lần
95 11 lần
97 11 lần
12 10 lần
16 10 lần
20 10 lần
25 10 lần
26 10 lần
27 10 lần
32 10 lần
42 10 lần
48 10 lần
64 10 lần
65 10 lần
67 10 lần
68 10 lầ

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 496 ngày
20 459 ngày
33 369 ngày
26 340 ngày
66 338 ngày
31 315 ngày
56 307 ngày
63 299 ngày
60 288 ngày
75 238 ngày
47 230 ngày
42 218 ngày
84 215 ngày
25 214 ngày
08 201 ngày
40 198 ngày
72 181 ngày
01 180 ngày
14 176 ngày
64 175 ngày
61 168 ngày
02 166 ngày
58 165 ngày
73 154 ngày
95 153 ngày
13 146 ngày
82 143 ngày
03 141 ngày
52 138 ngày
32 136 ngày
17 133 ngày
44 132 ngày
55 130 ngày