Dự đoán kết quả XSMB 08/02/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79,06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,68
86,68,96,69,01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,81,18,91,19,02,20,22,32,23,42,24,52,25,82,28,92,29

Dàn 36 số

01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,02,20,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29

Dàn 19 số

10,11,13,41,14,61,16,18,91,19,32,23,24,52,25,62,28,92,29

Dàn 9 số

11,13,61,16,18,91,23,24,92
✨ STL 686
✨ Hạ càng 2,3,0,9
✨ kết càng 1,5

Loto nhiều người chơi

79 9,585 người chơi
07 8,198 người chơi
32 7,693 người chơi
39 6,021 người chơi
62 5,033 người chơi
49 4,665 người chơi
06 3,649 người chơi
27 2,308 người chơi
69 1,298 người chơi
83 513 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

79 9,146 người chơi
37 8,797 người chơi
07 7,628 người chơi
67 6,791 người chơi
19 5,949 người chơi
71 4,353 người chơi
29 3,897 người chơi
69 2,001 người chơi
89 1,055 người chơi
72 685 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

97 15 ngày
32 12 ngày
05 11 ngày
52 11 ngày
13 10 ngày
26 9 ngày
93 9 ngày
24 8 ngày
07 7 ngày
15 7 ngày
21 7 ngày
36 7 ngày
40 7 ngày
75 7 ngày
81 7 ngày
41 6 ngày
68 6 ngày
02 5 ngày
08 5 ngày
30 5 ngày
42 5 ngày
51 5 ngày
54 5 ngày
55 5 ngày
70 5 ngày
82 5 ngày
89 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

34 15 lần
35 15 lần
74 15 lần
57 14 lần
10 13 lần
38 13 lần
40 13 lần
42 13 lần
12 12 lần
16 12 lần
18 12 lần
61 12 lần
79 12 lần
91 12 lần
94 12 lần
95 12 lần
55 11 lần
64 11 lần
66 11 lần
82 11 lần
04 10 lần
11 10 lần
56 10 lần
84 10 lần
86 10 lần
88 10 lần
92 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 523 ngày
20 486 ngày
33 396 ngày
26 367 ngày
31 342 ngày
56 334 ngày
75 265 ngày
47 257 ngày
84 242 ngày
25 241 ngày
08 228 ngày
72 208 ngày
01 207 ngày
02 193 ngày
58 192 ngày
73 181 ngày
95 180 ngày
13 173 ngày
03 168 ngày
32 163 ngày
17 160 ngày
44 159 ngày
16 150 ngày
93 147 ngày
35 146 ngày
81 142 ngày
90 129 ngày
51 126 ngày