Dự đoán kết quả XSMB 1/1/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,08,80,18,81,28,82,48,84,58,85,68,86,78
87,88,98,89,01,10,11,21,12,41,14,51,15,61,16,71,17,91,19,02,20,22,42,24,52,25,62,26,72,27,92,29

Dàn 36 số

08,80,18,81,28,82,38,83,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89,01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,91,19

Dàn 19 số

18,81,84,58,86,78,87,01,10,11,13,41,71,17,31,13,38,83,48

Dàn 9 số

31,13,87,01,84,58,83,48,18
✨ STL 121
✨ Hạ càng 0,3,8,9
✨ kết càng 0,3

Loto nhiều người chơi

57 9,009 người chơi
82 8,910 người chơi
72 7,745 người chơi
97 6,487 người chơi
19 5,332 người chơi
62 4,802 người chơi
40 3,089 người chơi
23 2,327 người chơi
59 1,428 người chơi
02 792 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

04 9,449 người chơi
07 8,942 người chơi
47 7,279 người chơi
49 6,033 người chơi
54 5,213 người chơi
44 4,708 người chơi
00 3,824 người chơi
44 2,919 người chơi
60 1,896 người chơi
09 957 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

84 18 ngày
04 13 ngày
24 12 ngày
57 12 ngày
59 12 ngày
07 11 ngày
52 11 ngày
56 11 ngày
78 11 ngày
69 10 ngày
71 10 ngày
14 9 ngày
18 9 ngày
21 9 ngày
28 9 ngày
99 9 ngày
25 7 ngày
39 7 ngày
40 7 ngày
98 7 ngày
11 6 ngày
42 6 ngày
81 6 ngày
00 5 ngày
23 5 ngày
43 5 ngày
48 5 ngày
70 5 ngày
93 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

60 14 lần
82 14 lần
38 13 lần
88 13 lần
28 12 lần
34 12 lần
54 12 lần
64 12 lần
73 12 lần
15 11 lần
18 11 lần
27 11 lần
36 11 lần
83 11 lần
85 11 lần
91 11 lần
92 11 lần
93 11 lần
95 11 lần
12 10 lần
20 10 lần
33 10 lần
41 10 lần
44 10 lần
56 10 lần
61 10 lần
67 10 lần
68 10 lần
79 10 lần
80 10 lần
89 10 lần
96 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 489 ngày
20 452 ngày
33 362 ngày
26 333 ngày
66 331 ngày
31 308 ngày
56 300 ngày
63 292 ngày
60 281 ngày
75 231 ngày
47 223 ngày
42 211 ngày
84 208 ngày
25 207 ngày
08 194 ngày
40 191 ngày
72 174 ngày
01 173 ngày
14 169 ngày
64 168 ngày
61 161 ngày
02 159 ngày
58 158 ngày
73 147 ngày
95 146 ngày
13 139 ngày
82 136 ngày
03 134 ngày
52 131 ngày
32 129 ngày
17 126 ngày
44 125 ngày