Dự đoán kết quả XSMB 1/3/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,03,30,13,31,23,32,33,53,35,63,36,73,37
83,38,93,39,08,80,18,81,28,82,58,85,68,86,78,87,88,98,89,02,20,12,21,22,52,25,62,26,72,27,92,29

Dàn 36 số

03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,08,80,18,81,28,82,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89

Dàn 19 số

30,13,32,33,34,53,35,63,83,38,08,80,82,48,58,85,87,88,89

Dàn 9 số

13,32,53,35,38,08,85,87,88,
✨ STL 363
✨ Hạ càng 0,5,7,9
✨ kết càng 5,7

Loto nhiều người chơi

07 9,054 người chơi
10 8,353 người chơi
70 7,544 người chơi
60 6,988 người chơi
68 5,183 người chơi
79 4,844 người chơi
16 3,922 người chơi
41 2,936 người chơi
67 1,804 người chơi
73 541 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

40 9,192 người chơi
41 8,291 người chơi
48 7,646 người chơi
74 6,914 người chơi
44 5,121 người chơi
80 4,142 người chơi
01 3,889 người chơi
90 2,582 người chơi
00 1,418 người chơi
42 517 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

26 28 ngày
59 21 ngày
20 12 ngày
22 11 ngày
84 11 ngày
12 10 ngày
02 8 ngày
29 8 ngày
39 8 ngày
46 8 ngày
07 7 ngày
45 7 ngày
50 7 ngày
53 7 ngày
61 7 ngày
72 7 ngày
31 6 ngày
33 6 ngày
42 6 ngày
73 6 ngày
76 6 ngày
96 6 ngày
16 5 ngày
43 5 ngày
81 5 ngày
86 5 ngày
89 5 ngày
92 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

79 17 lần
04 15 lần
10 14 lần
16 14 lần
34 14 lần
74 14 lần
17 13 lần
35 13 lần
40 13 lần
62 13 lần
41 12 lần
64 12 lần
65 12 lần
68 12 lần
90 12 lần
94 12 lần
13 11 lần
38 11 lần
44 11 lần
54 11 lần
95 11 lần
99 11 lần
06 10 lần
09 10 lần
15 10 lần
19 10 lần
42 10 lần
61 10 lần
70 10 lần
82 10 lần
88 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 542 ngày
33 415 ngày
26 386 ngày
31 361 ngày
56 353 ngày
47 276 ngày
84 261 ngày
25 260 ngày
08 247 ngày
72 227 ngày
01 226 ngày
02 212 ngày
73 200 ngày
95 199 ngày
03 187 ngày
32 182 ngày
17 179 ngày
44 178 ngày
93 166 ngày
90 148 ngày
51 145 ngày
68 143 ngày
83 140 ngày
50 139 ngày
09 137 ngày
18 135 ngày
74 131 ngày
77 128 ngày
53 127 ngày