Dự đoán kết quả XSMB 10/01/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79,08,80,18,81,28,82,38,83,48,84,58,85,68
86,88,98,89,02,20,12,21,22,32,23,42,24,52,25,62,26,92,29,04,40,14,41,34,43,44,54,45,64,46,94,49

Dàn 36 số

07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79,08,80,18,81,28,82,38,83,48,84,58,85,68,86,88,98,89

Dàn 19 số

17,71,73,47,67,76,78,97,79,80,18,82,38,48,84,85,68,86,98

Dàn 9 số

17,71,76,78,82,38,68,86,98
✨ STL 568
✨ Hạ càng 3,6,0,9
✨ kết càng 2,7

Loto nhiều người chơi

71 9,527 người chơi
21 8,399 người chơi
50 7,960 người chơi
20 6,671 người chơi
09 5,390 người chơi
11 4,197 người chơi
66 3,145 người chơi
51 2,755 người chơi
32 1,902 người chơi
63 822 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

21 9,277 người chơi
11 8,683 người chơi
71 7,074 người chơi
10 6,516 người chơi
57 5,998 người chơi
50 4,112 người chơi
41 3,046 người chơi
31 2,801 người chơi
75 1,073 người chơi
52 699 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

04 22 ngày
56 20 ngày
71 19 ngày
18 18 ngày
99 18 ngày
00 14 ngày
19 13 ngày
46 13 ngày
02 11 ngày
33 11 ngày
01 10 ngày
36 10 ngày
62 9 ngày
28 8 ngày
29 8 ngày
37 8 ngày
63 8 ngày
68 7 ngày
80 7 ngày
72 6 ngày
74 6 ngày
76 6 ngày
85 6 ngày
07 5 ngày
09 5 ngày
20 5 ngày
43 5 ngày
49 5 ngày
90 5 ngày
92 5 ngày
94 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

82 15 lần
73 14 lần
91 14 lần
34 13 lần
27 12 lần
35 12 lần
38 12 lần
60 12 lần
65 12 lần
79 12 lần
88 12 lần
96 12 lần
10 11 lần
12 11 lần
15 11 lần
25 11 lần
26 11 lần
31 11 lần
41 11 lần
64 11 lần
67 11 lần
89 11 lần
95 11 lần
16 10 lần
20 10 lần
42 10 lần
44 10 lần
48 10 lần
54 10 lần
57 10 lần
59 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 498 ngày
20 461 ngày
33 371 ngày
26 342 ngày
66 340 ngày
31 317 ngày
56 309 ngày
63 301 ngày
60 290 ngày
75 240 ngày
47 232 ngày
42 220 ngày
84 217 ngày
25 216 ngày
08 203 ngày
72 183 ngày
01 182 ngày
64 177 ngày
61 170 ngày
02 168 ngày
58 167 ngày
73 156 ngày
95 155 ngày
13 148 ngày
82 145 ngày
03 143 ngày
52 140 ngày
32 138 ngày
17 135 ngày
44 134 ngày
55 132 ngày
16 125 ngày