Dự đoán kết quả XSMB 10/02/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79,06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,68
86,68,96,69,01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,81,18,91,19,02,20,22,32,23,42,24,52,25,82,28,92,29

Dàn 36 số

01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,02,20,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29

Dàn 19 số

10,11,13,41,14,61,16,18,91,19,32,23,24,52,25,62,28,92,29

Dàn 9 số

11,13,61,16,18,91,23,24,92
✨ STL 696
✨ Hạ càng 0,4,8,9
✨ kết càng 0,4

Loto nhiều người chơi

98 9,124 người chơi
78 8,001 người chơi
73 7,802 người chơi
93 6,707 người chơi
35 5,627 người chơi
79 4,090 người chơi
49 3,096 người chơi
74 2,488 người chơi
59 1,586 người chơi
19 805 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

89 9,891 người chơi
39 8,871 người chơi
38 7,786 người chơi
59 6,946 người chơi
85 5,285 người chơi
53 4,093 người chơi
97 3,944 người chơi
99 2,145 người chơi
88 1,218 người chơi
68 872 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

32 14 ngày
26 11 ngày
24 10 ngày
07 9 ngày
75 9 ngày
81 9 ngày
41 8 ngày
02 7 ngày
08 7 ngày
51 7 ngày
82 7 ngày
28 6 ngày
67 6 ngày
69 6 ngày
91 6 ngày
00 5 ngày
12 5 ngày
18 5 ngày
22 5 ngày
38 5 ngày
46 5 ngày
47 5 ngày
48 5 ngày
63 5 ngày
77 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

34 16 lần
40 15 lần
74 15 lần
35 14 lần
79 14 lần
95 14 lần
38 13 lần
42 13 lần
55 13 lần
18 12 lần
57 12 lần
92 12 lần
94 12 lần
04 11 lần
10 11 lần
12 11 lần
56 11 lần
61 11 lần
64 11 lần
01 10 lần
16 10 lần
29 10 lần
66 10 lần
82 10 lần
84 10 lần
88 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 525 ngày
20 488 ngày
33 398 ngày
26 369 ngày
31 344 ngày
56 336 ngày
75 267 ngày
47 259 ngày
84 244 ngày
25 243 ngày
08 230 ngày
72 210 ngày
01 209 ngày
02 195 ngày
58 194 ngày
73 183 ngày
95 182 ngày
13 175 ngày
03 170 ngày
32 165 ngày
17 162 ngày
44 161 ngày
16 152 ngày
93 149 ngày
35 148 ngày
81 144 ngày
90 131 ngày
51 128 ngày
68 126 ngày