Dự đoán kết quả XSMB 10/3/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,02,20,12,21,22,32,23,52,25,62,26,72,27
82,28,92,29,09,90,19,91,39,93,59,95,69,96,79,97,89,98,99,07,70,17,71,37,73,57,75,67,76,77,87,78

Dàn 36 số

02,20,12,21,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29,09,90,19,91,39,93,49,94,59,95,69,96,79,97,89,98,99

Dàn 19 số

02,12,22,42,25,72,82,29,09,91,39,49,95,69,97,98,28,62,99

Dàn 9 số

02,12,72,09,49,69,98,28,62
✨ STL 343
✨ Hạ càng 0,1,5,9
✨ kết càng 0,1

Loto nhiều người chơi

01 9,981 người chơi
36 8,908 người chơi
53 7,463 người chơi
65 6,180 người chơi
86 5,964 người chơi
33 4,600 người chơi
73 3,064 người chơi
03 2,431 người chơi
13 1,121 người chơi
40 786 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

78 9,048 người chơi
89 8,702 người chơi
80 7,388 người chơi
37 6,742 người chơi
57 5,962 người chơi
47 4,872 người chơi
93 3,045 người chơi
49 2,275 người chơi
30 1,807 người chơi
04 889 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

72 18 ngày
31 17 ngày
80 15 ngày
95 13 ngày
06 11 ngày
42 8 ngày
93 8 ngày
15 7 ngày
20 7 ngày
54 7 ngày
82 7 ngày
91 7 ngày
98 7 ngày
07 6 ngày
22 6 ngày
68 6 ngày
76 6 ngày
29 5 ngày
53 5 ngày
99 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

04 15 lần
16 15 lần
79 14 lần
34 13 lần
35 13 lần
40 13 lần
41 13 lần
62 13 lần
65 13 lần
09 12 lần
10 12 lần
17 12 lần
55 12 lần
58 12 lần
13 11 lần
39 11 lần
44 11 lần
78 11 lần
82 11 lần
90 11 lần
92 11 lần
15 10 lần
38 10 lần
53 10 lần
54 10 lần
56 10 lần
60 10 lần
64 10 lần
68 10 lần
70 10 lần
96 10 lần
97 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 553 ngày
33 426 ngày
26 397 ngày
31 372 ngày
47 287 ngày
84 272 ngày
25 271 ngày
08 258 ngày
72 238 ngày
01 237 ngày
73 211 ngày
95 210 ngày
03 198 ngày
32 193 ngày
17 190 ngày
44 189 ngày
93 177 ngày
90 159 ngày
51 156 ngày
68 154 ngày
83 151 ngày
50 150 ngày
09 148 ngày
74 142 ngày
53 138 ngày
99 132 ngày
39 130 ngày
04 129 ngày
85 126 ngày