Dự đoán kết quả XSMB 11/02/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79,06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,68
86,68,96,69,01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,81,18,91,19,02,20,22,32,23,42,24,52,25,82,28,92,29

Dàn 36 số

01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,02,20,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29

Dàn 19 số

10,11,13,41,14,61,16,18,91,19,32,23,24,52,25,62,28,92,29

Dàn 9 số

11,13,61,16,18,91,23,24,92
✨ STL 509
✨ Hạ càng 4,2,8,9
✨ kết càng 1,7

Loto nhiều người chơi

46 9,290 người chơi
78 8,763 người chơi
73 7,188 người chơi
93 6,834 người chơi
59 5,458 người chơi
79 4,163 người chơi
49 3,629 người chơi
97 2,234 người chơi
59 1,895 người chơi
19 977 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

68 9,769 người chơi
39 8,542 người chơi
38 7,469 người chơi
59 6,020 người chơi
76 5,591 người chơi
53 4,816 người chơi
48 3,648 người chơi
99 2,929 người chơi
88 1,875 người chơi
18 732 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

32 15 ngày
26 12 ngày
24 11 ngày
07 10 ngày
75 10 ngày
81 10 ngày
41 9 ngày
02 8 ngày
08 8 ngày
51 8 ngày
28 7 ngày
67 7 ngày
69 7 ngày
91 7 ngày
00 6 ngày
12 6 ngày
18 6 ngày
22 6 ngày
38 6 ngày
46 6 ngày
48 6 ngày
63 6 ngày
77 6 ngày
59 5 ngày
60 5 ngày
72 5 ngày
73 5 ngày
85 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

34 17 lần
40 16 lần
74 15 lần
42 14 lần
79 14 lần
38 13 lần
55 13 lần
57 13 lần
92 13 lần
95 13 lần
18 12 lần
35 12 lần
61 12 lần
64 12 lần
94 12 lần
04 11 lần
16 11 lần
56 11 lần
82 11 lần
01 10 lần
10 10 lần
11 10 lần
20 10 lần
29 10 lần
49 10 lần
66 10 lần
70 10 lần
84 10 lần
87 10 lần
88 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 526 ngày
33 399 ngày
26 370 ngày
31 345 ngày
56 337 ngày
75 268 ngày
47 260 ngày
84 245 ngày
25 244 ngày
08 231 ngày
72 211 ngày
01 210 ngày
02 196 ngày
58 195 ngày
73 184 ngày
95 183 ngày
13 176 ngày
03 171 ngày
32 166 ngày
17 163 ngày
44 162 ngày
16 153 ngày
93 150 ngày
35 149 ngày
81 145 ngày
90 132 ngày
51 129 ngày
68 127 ngày