Dự đoán kết quả XSMB 11/3/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,05,50,15,51,25,52,45,54,55,65,56,75,57
85,58,95,59,07,70,17,71,27,72,47,74,67,76,77,87,78,97,79,02,20,12,21,22,42,24,62,26,82,28,92,29

Dàn 36 số

05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,67,76,77,87,78,97,79

Dàn 19 số

50,15,52,35,54,55,57,85,95,59,17,71,72,37,74,67,87,78,79

Dàn 9 số

50,15,52,35,85,95,71,72,74
✨ STL 459
✨ Hạ càng 1,7,5,9
✨ kết càng 6,8

Loto nhiều người chơi

24 9,495 người chơi
36 8,702 người chơi
65 7,009 người chơi
35 6,692 người chơi
86 5,628 người chơi
33 4,986 người chơi
67 3,799 người chơi
03 2,582 người chơi
65 1,104 người chơi
40 883 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

65 9,868 người chơi
89 8,656 người chơi
57 7,248 người chơi
37 6,110 người chơi
65 5,028 người chơi
23 4,125 người chơi
54 3,208 người chơi
49 2,437 người chơi
65 1,114 người chơi
23 848 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

72 19 ngày
31 18 ngày
80 16 ngày
06 12 ngày
42 9 ngày
93 9 ngày
15 8 ngày
54 8 ngày
82 8 ngày
91 8 ngày
98 8 ngày
22 7 ngày
68 7 ngày
76 7 ngày
29 6 ngày
53 6 ngày
99 6 ngày
18 5 ngày
32 5 ngày
50 5 ngày
60 5 ngày
63 5 ngày
70 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

16 15 lần
04 14 lần
79 14 lần
10 13 lần
17 13 lần
34 13 lần
40 13 lần
41 13 lần
58 13 lần
62 13 lần
35 12 lần
65 12 lần
09 11 lần
13 11 lần
55 11 lần
56 11 lần
82 11 lần
90 11 lần
38 10 lần
39 10 lần
44 10 lần
47 10 lần
53 10 lần
60 10 lần
68 10 lần
70 10 lần
78 10 lần
88 10 lần
97 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 554 ngày
33 427 ngày
26 398 ngày
31 373 ngày
47 288 ngày
84 273 ngày
25 272 ngày
08 259 ngày
72 239 ngày
01 238 ngày
73 212 ngày
95 211 ngày
03 199 ngày
32 194 ngày
17 191 ngày
44 190 ngày
93 178 ngày
90 160 ngày
51 157 ngày
68 155 ngày
83 152 ngày
50 151 ngày
09 149 ngày
74 143 ngày
53 139 ngày
99 133 ngày
39 131 ngày
04 130 ngày
85 127 ngày