Dự đoán kết quả XSMB 12/01/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,66,76,67
86,68,96,69,01,10,11,21,12,31,13,41,14,71,17,81,18,91,19,07,70,27,72,37,73,47,74,77,87,78,97,79

Dàn 36 số

01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,07,70,27,72,37,73,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79

Dàn 19 số

01,10,14,51,15,61,16,91,19,72,37,74,57,77,87,97,79

Dàn 9 số

10,14,16,91,72,37,97,79,57
✨ STL 672
✨ Hạ càng 1,6,0,9
✨ kết càng 8,2

Loto nhiều người chơi

40 9,262 người chơi
09 8,020 người chơi
14 7,590 người chơi
10 6,402 người chơi
34 5,472 người chơi
07 4,741 người chơi
31 3,481 người chơi
24 2,539 người chơi
92 1,533 người chơi
44 719 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

58 9,818 người chơi
11 8,788 người chơi
66 7,880 người chơi
51 6,001 người chơi
18 5,419 người chơi
81 4,139 người chơi
75 3,841 người chơi
87 2,160 người chơi
10 1,423 người chơi
40 928 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

04 24 ngày
56 22 ngày
71 21 ngày
19 15 ngày
02 13 ngày
33 13 ngày
36 12 ngày
62 11 ngày
28 10 ngày
37 10 ngày
63 10 ngày
68 9 ngày
72 8 ngày
07 7 ngày
20 7 ngày
90 7 ngày
78 6 ngày
98 6 ngày
08 5 ngày
16 5 ngày
21 5 ngày
32 5 ngày
83 5 ngày
87 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

91 15 lần
82 14 lần
60 13 lần
73 13 lần
79 13 lần
96 13 lần
10 12 lần
12 12 lần
27 12 lần
34 12 lần
35 12 lần
38 12 lần
41 12 lần
42 12 lần
64 12 lần
65 12 lần
89 12 lần
15 11 lần
44 11 lần
88 11 lần
11 10 lần
16 10 lần
17 10 lần
25 10 lần
26 10 lần
29 10 lần
31 10 lần
57 10 lần
59 10 lần
67 10 lần
75 10 lần
95 10 lần
97 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 500 ngày
20 463 ngày
33 373 ngày
26 344 ngày
66 342 ngày
31 319 ngày
56 311 ngày
63 303 ngày
60 292 ngày
75 242 ngày
47 234 ngày
84 219 ngày
25 218 ngày
08 205 ngày
72 185 ngày
01 184 ngày
64 179 ngày
61 172 ngày
02 170 ngày
58 169 ngày
73 158 ngày
95 157 ngày
13 150 ngày
82 147 ngày
03 145 ngày
52 142 ngày
32 140 ngày
17 137 ngày
44 136 ngày
55 134 ngày
16 127 ngày