Dự đoán kết quả XSMB 12/3/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,05,50,15,51,25,52,45,54,55,65,56,75,57
85,58,95,59,07,70,17,71,27,72,47,74,67,76,77,87,78,97,79,02,20,12,21,22,42,24,62,26,82,28,92,29

Dàn 36 số

05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,67,76,77,87,78,97,79

Dàn 19 số

50,15,52,35,54,55,57,85,95,59,17,71,72,37,74,67,87,78,79

Dàn 9 số

50,15,52,35,85,95,71,72,74
✨ STL 686
✨ Hạ càng 1,3,5,8
✨ kết càng 3,5

Loto nhiều người chơi

97 9,778 người chơi
27 8,411 người chơi
07 7,077 người chơi
40 6,574 người chơi
19 5,302 người chơi
69 4,010 người chơi
61 3,241 người chơi
47 2,607 người chơi
09 1,543 người chơi
29 827 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

89 9,244 người chơi
86 8,372 người chơi
81 7,456 người chơi
82 6,017 người chơi
71 5,824 người chơi
91 4,646 người chơi
79 3,498 người chơi
16 2,961 người chơi
11 1,479 người chơi
76 898 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

72 20 ngày
31 19 ngày
42 10 ngày
93 10 ngày
15 9 ngày
54 9 ngày
82 9 ngày
91 9 ngày
98 9 ngày
29 7 ngày
53 7 ngày
99 7 ngày
18 6 ngày
32 6 ngày
50 6 ngày
60 6 ngày
63 6 ngày
70 6 ngày
16 5 ngày
19 5 ngày
52 5 ngày
71 5 ngày
83 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

04 14 lần
16 14 lần
62 14 lần
10 13 lần
17 13 lần
41 13 lần
58 13 lần
35 12 lần
65 12 lần
79 12 lần
09 11 lần
11 11 lần
34 11 lần
39 11 lần
40 11 lần
78 11 lần
82 11 lần
13 10 lần
38 10 lần
44 10 lần
47 10 lần
55 10 lần
56 10 lần
60 10 lần
68 10 lần
88 10 lần
90 10 lần
92 10 lần
94 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 555 ngày
33 428 ngày
26 399 ngày
31 374 ngày
47 289 ngày
84 274 ngày
25 273 ngày
08 260 ngày
72 240 ngày
01 239 ngày
73 213 ngày
95 212 ngày
03 200 ngày
32 195 ngày
17 192 ngày
44 191 ngày
93 179 ngày
90 161 ngày
51 158 ngày
68 156 ngày
83 153 ngày
50 152 ngày
09 150 ngày
74 144 ngày
53 140 ngày
99 134 ngày
39 132 ngày
04 131 ngày
85 128 ngày
46 125 ngày