Dự đoán kết quả XSMB 13/01/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,04,40,14,41,24,42,44,54,45,64,46,74,47
84,48,94,49,08,80,18,81,28,82,58,85,68,86,78,87,88,98,89,06,60,16,61,26,62,56,65,66,76,67,96,69

Dàn 36 số

04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,08,80,18,81,28,82,38,83,58,85,68,86,78,87,88,98,89

Dàn 19 số

40,14,42,34,44,54,45,64,47,84,48,08,80,83,58,85,68,98,89

Dàn 9 số

14,42,44,54,47,84,83,58,98
✨ STL 467
✨ Hạ càng 3,9,4,1
✨ kết càng 2,6

Loto nhiều người chơi

58 9,378 người chơi
66 8,304 người chơi
15 7,294 người chơi
81 6,327 người chơi
67 5,601 người chơi
75 4,978 người chơi
01 3,694 người chơi
61 2,233 người chơi
40 1,700 người chơi
61 900 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

40 9,564 người chơi
09 8,261 người chơi
41 7,037 người chơi
07 6,155 người chơi
43 5,341 người chơi
29 4,562 người chơi
44 3,167 người chơi
07 2,642 người chơi
24 1,995 người chơi
79 802 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

04 23 ngày
56 21 ngày
71 20 ngày
19 14 ngày
02 12 ngày
33 12 ngày
01 11 ngày
36 11 ngày
62 10 ngày
28 9 ngày
37 9 ngày
63 9 ngày
68 8 ngày
72 7 ngày
74 7 ngày
76 7 ngày
85 7 ngày
07 6 ngày
20 6 ngày
49 6 ngày
90 6 ngày
92 6 ngày
94 6 ngày
78 5 ngày
98 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

91 15 lần
73 14 lần
82 14 lần
88 14 lần
96 13 lần
27 12 lần
34 12 lần
35 12 lần
38 12 lần
60 12 lần
64 12 lần
65 12 lần
79 12 lần
12 11 lần
31 11 lần
41 11 lần
42 11 lần
44 11 lần
57 11 lần
67 11 lần
89 11 lần
95 11 lần
10 10 lần
15 10 lần
16 10 lần
25 10 lần
26 10 lần
29 10 lần
48 10 lần
59 10 lần
75 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 499 ngày
20 462 ngày
33 372 ngày
26 343 ngày
66 341 ngày
31 318 ngày
56 310 ngày
63 302 ngày
60 291 ngày
75 241 ngày
47 233 ngày
42 221 ngày
84 218 ngày
25 217 ngày
08 204 ngày
72 184 ngày
01 183 ngày
64 178 ngày
61 171 ngày
02 169 ngày
58 168 ngày
73 157 ngày
95 156 ngày
13 149 ngày
82 146 ngày
03 144 ngày
52 141 ngày
32 139 ngày
17 136 ngày
44 135 ngày
55 133 ngày
16 126 ngày