Dự đoán kết quả XSMB 13/3/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,05,50,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57
85,58,95,59,06,60,26,62,36,63,46,64,66,76,67,86,68,96,69,09,90,29,92,39,93,49,94,79,97,89,98,99

Dàn 36 số

05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,66,76,67,86,68,96,69

Dàn 19 số

05,15,25,35,55,57,06,60,16,36,66,76,86,96,65,95,62,66,68

Dàn 9 số

50,15,06,16,55,76,95,25,68
✨ STL 676
✨ Hạ càng 1,4,8,9
✨ kết càng 1,4

Loto nhiều người chơi

89 9,911 người chơi
43 8,839 người chơi
96 7,656 người chơi
93 6,780 người chơi
03 5,056 người chơi
79 4,138 người chơi
64 3,614 người chơi
56 2,167 người chơi
60 1,361 người chơi
09 773 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

18 9,045 người chơi
68 8,314 người chơi
88 7,012 người chơi
61 6,145 người chơi
80 5,659 người chơi
83 4,085 người chơi
98 3,229 người chơi
85 2,162 người chơi
48 1,102 người chơi
78 769 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

31 20 ngày
42 11 ngày
15 10 ngày
54 10 ngày
82 10 ngày
91 10 ngày
29 8 ngày
53 8 ngày
18 7 ngày
32 7 ngày
50 7 ngày
63 7 ngày
70 7 ngày
16 6 ngày
52 6 ngày
71 6 ngày
83 6 ngày
04 5 ngày
40 5 ngày
41 5 ngày
44 5 ngày
65 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

04 14 lần
62 14 lần
10 13 lần
16 13 lần
41 13 lần
58 13 lần
08 12 lần
35 12 lần
39 12 lần
65 12 lần
09 11 lần
17 11 lần
60 11 lần
68 11 lần
78 11 lần
79 11 lần
11 10 lần
13 10 lần
34 10 lần
38 10 lần
40 10 lần
45 10 lần
47 10 lần
55 10 lần
56 10 lần
82 10 lần
90 10 lần
94 10 lần
96 10 lần
97 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 556 ngày
33 429 ngày
26 400 ngày
31 375 ngày
47 290 ngày
84 275 ngày
25 274 ngày
08 261 ngày
72 241 ngày
01 240 ngày
73 214 ngày
03 201 ngày
32 196 ngày
17 193 ngày
44 192 ngày
93 180 ngày
90 162 ngày
51 159 ngày
68 157 ngày
83 154 ngày
50 153 ngày
09 151 ngày
74 145 ngày
53 141 ngày
99 135 ngày
39 133 ngày
04 132 ngày
85 129 ngày
46 126 ngày