Dự đoán kết quả XSMB 14/01/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,04,40,14,41,24,42,44,54,45,64,46,74,47
84,48,94,49,08,80,18,81,28,82,58,85,68,86,78,87,88,98,89,06,60,16,61,26,62,56,65,66,76,67,96,69

Dàn 36 số

04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,08,80,18,81,28,82,38,83,58,85,68,86,78,87,88,98,89

Dàn 19 số

40,14,42,34,44,54,45,64,47,84,48,08,80,83,58,85,68,98,89

Dàn 9 số

14,42,44,54,47,84,83,58,98
✨ STL 820
✨ Hạ càng 3,7,8,1
✨ kết càng 0,9

Loto nhiều người chơi

06 9,188 người chơi
80 8,832 người chơi
86 7,840 người chơi
96 6,932 người chơi
46 5,370 người chơi
74 4,438 người chơi
01 3,126 người chơi
16 2,690 người chơi
80 1,131 người chơi
47 614 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

06 9,462 người chơi
08 8,756 người chơi
02 7,561 người chơi
89 6,303 người chơi
90 5,090 người chơi
86 4,574 người chơi
82 3,990 người chơi
49 2,075 người chơi
88 1,438 người chơi
92 694 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

04 26 ngày
71 23 ngày
33 15 ngày
36 14 ngày
28 12 ngày
37 12 ngày
63 12 ngày
72 10 ngày
07 9 ngày
20 9 ngày
90 9 ngày
78 8 ngày
08 7 ngày
16 7 ngày
87 7 ngày
06 6 ngày
23 6 ngày
35 6 ngày
48 6 ngày
93 6 ngày
24 5 ngày
39 5 ngày
58 5 ngày
69 5 ngày
77 5 ngày
95 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

82 15 lần
91 15 lần
34 14 lần
73 14 lần
38 13 lần
60 13 lần
79 13 lần
10 12 lần
12 12 lần
27 12 lần
42 12 lần
62 12 lần
65 12 lần
96 12 lần
29 11 lần
35 11 lần
14 10 lần
15 10 lần
16 10 lần
25 10 lần
26 10 lần
31 10 lần
41 10 lần
44 10 lần
50 10 lần
54 10 lần
57 10 lần
64 10 lần
67 10 lần
89 10 lần
97 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 502 ngày
20 465 ngày
33 375 ngày
26 346 ngày
66 344 ngày
31 321 ngày
56 313 ngày
63 305 ngày
60 294 ngày
75 244 ngày
47 236 ngày
84 221 ngày
25 220 ngày
08 207 ngày
72 187 ngày
01 186 ngày
64 181 ngày
61 174 ngày
02 172 ngày
58 171 ngày
73 160 ngày
95 159 ngày
13 152 ngày
82 149 ngày
03 147 ngày
32 142 ngày
17 139 ngày
44 138 ngày
55 136 ngày
16 129 ngày
93 126 ngày
35 125 ngày