Dự đoán kết quả XSMB 14/02/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,06,60,16,61,26,62,46,64,56,65,66,76,67
86,68,96,69,04,40,14,41,24,42,44,54,45,74,47,84,48,94,49,08,80,18,81,28,82,58,85,78,87,88,98,89

Dàn 36 số

03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,08,80,18,81,28,82,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89

Dàn 19 số

13,31,43,34,53,37,83,39,08,18,81,28,82,78,87,98,89,63,36

Dàn 9 số

31,43,83,39,18,81,87,98,89
✨ STL 499
✨ Hạ càng 1,4,6,8
✨ kết càng 2,3

Loto nhiều người chơi

08 9,713 người chơi
10 8,429 người chơi
18 7,777 người chơi
87 6,116 người chơi
70 5,031 người chơi
51 4,646 người chơi
55 3,393 người chơi
32 2,670 người chơi
56 1,377 người chơi
71 957 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

05 9,373 người chơi
90 8,695 người chơi
10 7,908 người chơi
80 6,652 người chơi
60 5,172 người chơi
61 4,496 người chơi
86 3,273 người chơi
75 2,494 người chơi
17 1,485 người chơi
79 725 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

32 18 ngày
26 15 ngày
24 14 ngày
75 13 ngày
81 13 ngày
02 11 ngày
28 10 ngày
69 10 ngày
00 9 ngày
12 9 ngày
18 9 ngày
22 9 ngày
46 9 ngày
48 9 ngày
77 9 ngày
59 8 ngày
73 8 ngày
25 7 ngày
50 7 ngày
58 7 ngày
66 7 ngày
94 7 ngày
45 6 ngày
71 6 ngày
98 6 ngày
21 5 ngày
76 5 ngày
78 5 ngày
84 5 ngày
93 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

34 17 lần
74 16 lần
79 16 lần
40 15 lần
42 15 lần
35 14 lần
04 13 lần
16 13 lần
55 13 lần
92 13 lần
38 12 lần
94 12 lần
95 12 lần
10 11 lần
18 11 lần
20 11 lần
56 11 lần
64 11 lần
01 10 lần
13 10 lần
19 10 lần
29 10 lần
49 10 lần
61 10 lần
62 10 lần
63 10 lần
68 10 lần
82 10 lần
83 10 lần
87 10 lần
88 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 529 ngày
33 402 ngày
26 373 ngày
31 348 ngày
56 340 ngày
75 271 ngày
47 263 ngày
84 248 ngày
25 247 ngày
08 234 ngày
72 214 ngày
01 213 ngày
02 199 ngày
58 198 ngày
73 187 ngày
95 186 ngày
03 174 ngày
32 169 ngày
17 166 ngày
44 165 ngày
93 153 ngày
35 152 ngày
81 148 ngày
90 135 ngày
51 132 ngày
68 130 ngày
83 127 ngày
50 126 ngày