Dự đoán kết quả XSMB 14/3/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

02,20,12,21,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29,05,50,15,51,35,53,45,54,55,65,56,75,57
85,58,95,59,07,70,17,71,37,73,47,74,67,76,77,87,78,97,79,09,90,19,91,39,93,49,94,69,96,89,98,99

Dàn 36 số

05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,67,76,77,87,78,97,79

Dàn 19 số

05,50,25,52,45,54,65,56,85,58,07,70,27,72,74,67,77,87,79

Dàn 9 số

50,25,54,65,58,07,72,74,87
✨ STL 943
✨ Hạ càng 1,4,6,7
✨ kết càng 8,3

Loto nhiều người chơi

15 9,739 người chơi
75 8,091 người chơi
17 7,147 người chơi
50 6,352 người chơi
49 5,334 người chơi
07 4,714 người chơi
52 3,010 người chơi
45 2,179 người chơi
87 1,146 người chơi
27 892 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

10 9,714 người chơi
11 8,457 người chơi
14 7,070 người chơi
61 6,758 người chơi
15 5,317 người chơi
21 4,294 người chơi
19 3,948 người chơi
76 2,178 người chơi
54 1,305 người chơi
65 718 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

31 21 ngày
42 12 ngày
15 11 ngày
54 11 ngày
82 11 ngày
91 11 ngày
53 9 ngày
18 8 ngày
63 8 ngày
70 8 ngày
16 7 ngày
52 7 ngày
71 7 ngày
04 6 ngày
40 6 ngày
41 6 ngày
44 6 ngày
65 6 ngày
00 5 ngày
02 5 ngày
14 5 ngày
24 5 ngày
28 5 ngày
59 5 ngày
61 5 ngày
67 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

04 14 lần
10 14 lần
16 13 lần
41 13 lần
58 13 lần
08 12 lần
11 12 lần
35 12 lần
62 12 lần
09 11 lần
17 11 lần
39 11 lần
56 11 lần
65 11 lần
68 11 lần
78 11 lần
79 11 lần
94 11 lần
05 10 lần
20 10 lần
38 10 lần
45 10 lần
47 10 lần
55 10 lần
60 10 lần
75 10 lần
82 10 lần
89 10 lần
90 10 lần
96 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 557 ngày
33 430 ngày
26 401 ngày
31 376 ngày
47 291 ngày
84 276 ngày
25 275 ngày
08 262 ngày
72 242 ngày
01 241 ngày
73 215 ngày
03 202 ngày
32 197 ngày
17 194 ngày
44 193 ngày
93 181 ngày
90 163 ngày
51 160 ngày
68 158 ngày
83 155 ngày
50 154 ngày
09 152 ngày
74 146 ngày
53 142 ngày
99 136 ngày
39 134 ngày
04 133 ngày
85 130 ngày
46 127 ngày