Dự đoán kết quả XSMB 15/01/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,08,80,18,81,28,82,38,83,58,85,68,86,78
87,88,98,89,02,20,12,21,22,32,23,52,25,62,26,72,27,92,29,06,60,16,61,36,63,56,65,66,76,67,96,69

Dàn 36 số

08,80,18,81,28,82,38,83,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89,02,20,12,21,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,92,29

Dàn 19 số

18,81,83,48,84,86,78,87,88,02,20,21,22,42,24,62,26,92,29

Dàn 9 số

81,83,86,78,88,02,22,42,62
✨ STL 965
✨ Hạ càng 6,8,0,1
✨ kết càng 2,7

Loto nhiều người chơi

67 9,451 người chơi
61 8,872 người chơi
42 7,231 người chơi
40 6,202 người chơi
60 5,199 người chơi
19 4,635 người chơi
69 3,640 người chơi
87 2,740 người chơi
97 1,928 người chơi
20 682 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

26 9,857 người chơi
82 8,489 người chơi
56 7,685 người chơi
24 6,039 người chơi
52 5,658 người chơi
22 4,885 người chơi
36 3,936 người chơi
67 2,759 người chơi
42 1,616 người chơi
21 546 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

04 27 ngày
71 24 ngày
33 16 ngày
36 15 ngày
28 13 ngày
63 13 ngày
72 11 ngày
07 10 ngày
20 10 ngày
90 10 ngày
78 9 ngày
08 8 ngày
87 8 ngày
06 7 ngày
23 7 ngày
48 7 ngày
93 7 ngày
24 6 ngày
39 6 ngày
58 6 ngày
69 6 ngày
95 6 ngày
03 5 ngày
26 5 ngày
59 5 ngày
65 5 ngày
67 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

34 17 lần
82 16 lần
73 14 lần
79 14 lần
91 14 lần
38 13 lần
60 13 lần
96 13 lần
12 12 lần
27 12 lần
35 12 lần
42 12 lần
65 12 lần
18 11 lần
29 11 lần
62 11 lần
75 11 lần
10 10 lần
16 10 lần
25 10 lần
30 10 lần
31 10 lần
41 10 lần
44 10 lần
50 10 lần
54 10 lần
57 10 lần
64 10 lần
67 10 lần
97 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 503 ngày
20 466 ngày
33 376 ngày
26 347 ngày
66 345 ngày
31 322 ngày
56 314 ngày
63 306 ngày
60 295 ngày
75 245 ngày
47 237 ngày
84 222 ngày
25 221 ngày
08 208 ngày
72 188 ngày
01 187 ngày
64 182 ngày
61 175 ngày
02 173 ngày
58 172 ngày
73 161 ngày
95 160 ngày
13 153 ngày
82 150 ngày
03 148 ngày
32 143 ngày
17 140 ngày
44 139 ngày
55 137 ngày
16 130 ngày
93 127 ngày
35 126 ngày