Dự đoán kết quả XSMB 15/02/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,06,60,16,61,26,62,46,64,56,65,66,76,67
86,68,96,69,04,40,14,41,24,42,44,54,45,74,47,84,48,94,49,08,80,18,81,28,82,58,85,78,87,88,98,89

Dàn 36 số

03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,08,80,18,81,28,82,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89

Dàn 19 số

13,31,43,34,53,37,83,39,08,18,81,28,82,78,87,98,89,63,36

Dàn 9 số

31,43,83,39,18,81,87,98,89
✨ STL 657
✨ Hạ càng 1,3,6,0
✨ kết càng 8,6

Loto nhiều người chơi

15 9,537 người chơi
56 8,543 người chơi
15 7,634 người chơi
36 6,544 người chơi
64 5,394 người chơi
60 4,131 người chơi
25 3,063 người chơi
61 2,333 người chơi
53 1,230 người chơi
25 733 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

51 9,160 người chơi
24 8,988 người chơi
25 7,224 người chơi
12 6,890 người chơi
43 5,166 người chơi
65 4,518 người chơi
50 3,959 người chơi
11 2,576 người chơi
05 1,504 người chơi
28 570 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

32 19 ngày
26 16 ngày
24 15 ngày
75 14 ngày
81 14 ngày
02 12 ngày
28 11 ngày
69 11 ngày
00 10 ngày
12 10 ngày
18 10 ngày
46 10 ngày
59 9 ngày
73 9 ngày
50 8 ngày
58 8 ngày
94 8 ngày
71 7 ngày
98 7 ngày
76 6 ngày
78 6 ngày
05 5 ngày
30 5 ngày
36 5 ngày
56 5 ngày
89 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

34 17 lần
40 16 lần
74 15 lần
79 15 lần
04 14 lần
35 14 lần
16 13 lần
38 13 lần
42 13 lần
20 12 lần
55 12 lần
82 12 lần
92 12 lần
95 12 lần
13 11 lần
18 11 lần
56 11 lần
62 11 lần
64 11 lần
68 11 lần
94 11 lần
01 10 lần
19 10 lần
29 10 lần
61 10 lần
63 10 lần
66 10 lần
83 10 lần
87 10 lần
88 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 530 ngày
33 403 ngày
26 374 ngày
31 349 ngày
56 341 ngày
75 272 ngày
47 264 ngày
84 249 ngày
25 248 ngày
08 235 ngày
72 215 ngày
01 214 ngày
02 200 ngày
58 199 ngày
73 188 ngày
95 187 ngày
03 175 ngày
32 170 ngày
17 167 ngày
44 166 ngày
93 154 ngày
35 153 ngày
81 149 ngày
90 136 ngày
51 133 ngày
68 131 ngày
83 128 ngày
50 127 ngày
09 125 ngày