Dự đoán kết quả XSMB 16/02/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69,05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,75,57
85,58,95,59,07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,77,87,78,97,79,09,90,19,91,29,92,39,93,49,94,89,98,99

Dàn 36 số

05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,67,76,77,87,78,97,79

Dàn 19 số

15,51,52,35,54,55,75,57,58,95,07,70,27,72,67,76,78,97,79

Dàn 9 số

52,35,57,58,70,27,76,78,51
✨ STL 964
✨ Hạ càng 1,3,6,0
✨ kết càng 1,6

Loto nhiều người chơi

15 9,802 người chơi
56 8,271 người chơi
15 7,068 người chơi
36 6,886 người chơi
64 5,950 người chơi
60 4,801 người chơi
25 3,790 người chơi
61 2,775 người chơi
53 1,304 người chơi
25 851 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

51 9,310 người chơi
24 8,097 người chơi
25 7,463 người chơi
12 6,712 người chơi
43 5,218 người chơi
65 4,051 người chơi
50 3,669 người chơi
11 2,761 người chơi
05 1,028 người chơi
28 742 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

32 20 ngày
26 17 ngày
81 15 ngày
28 12 ngày
69 12 ngày
00 11 ngày
12 11 ngày
46 11 ngày
59 10 ngày
73 10 ngày
50 9 ngày
94 9 ngày
71 8 ngày
98 8 ngày
76 7 ngày
78 7 ngày
05 6 ngày
30 6 ngày
36 6 ngày
56 6 ngày
89 6 ngày
49 5 ngày
52 5 ngày
57 5 ngày
61 5 ngày
70 5 ngày
87 5 ngày
92 5 ngày
95 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

34 16 lần
04 15 lần
40 15 lần
16 14 lần
35 14 lần
74 14 lần
79 14 lần
38 13 lần
42 13 lần
13 12 lần
20 12 lần
82 12 lần
92 12 lần
95 12 lần
55 11 lần
62 11 lần
64 11 lần
66 11 lần
68 11 lần
88 11 lần
01 10 lần
18 10 lần
56 10 lần
61 10 lần
63 10 lần
87 10 lần
94 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 531 ngày
33 404 ngày
26 375 ngày
31 350 ngày
56 342 ngày
75 273 ngày
47 265 ngày
84 250 ngày
25 249 ngày
08 236 ngày
72 216 ngày
01 215 ngày
02 201 ngày
73 189 ngày
95 188 ngày
03 176 ngày
32 171 ngày
17 168 ngày
44 167 ngày
93 155 ngày
35 154 ngày
81 150 ngày
90 137 ngày
51 134 ngày
68 132 ngày
83 129 ngày
50 128 ngày
09 126 ngày