Dự đoán kết quả XSMB 16/3/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

02,20,12,21,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29,05,50,15,51,35,53,45,54,55,65,56,75,57
85,58,95,59,07,70,17,71,37,73,47,74,67,76,77,87,78,97,79,09,90,19,91,39,93,49,94,69,96,89,98,99

Dàn 36 số

05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,67,76,77,87,78,97,79

Dàn 19 số

05,50,25,52,45,54,65,56,85,58,07,70,27,72,74,67,77,87,79

Dàn 9 số

50,25,54,65,58,07,72,74,87
✨ STL 721
✨ Hạ càng 3,7,8,1
✨ kết càng 1,6

Loto nhiều người chơi

92 9,130 người chơi
29 8,550 người chơi
48 7,808 người chơi
49 6,273 người chơi
42 5,943 người chơi
93 4,183 người chơi
68 3,035 người chơi
79 2,664 người chơi
56 1,006 người chơi
84 893 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

27 9,979 người chơi
28 8,905 người chơi
82 7,895 người chơi
22 6,596 người chơi
62 5,036 người chơi
42 4,642 người chơi
78 3,742 người chơi
98 2,532 người chơi
02 1,811 người chơi
48 561 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

31 23 ngày
42 14 ngày
15 13 ngày
82 13 ngày
91 13 ngày
53 11 ngày
18 10 ngày
70 10 ngày
16 9 ngày
52 9 ngày
71 9 ngày
04 8 ngày
65 8 ngày
02 7 ngày
14 7 ngày
59 7 ngày
67 7 ngày
13 6 ngày
27 6 ngày
34 6 ngày
36 6 ngày
37 6 ngày
73 6 ngày
17 5 ngày
30 5 ngày
57 5 ngày
81 5 ngày
84 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

58 16 lần
10 15 lần
41 14 lần
04 12 lần
11 12 lần
35 12 lần
39 12 lần
78 12 lần
05 11 lần
09 11 lần
16 11 lần
38 11 lần
49 11 lần
56 11 lần
62 11 lần
65 11 lần
75 11 lần
94 11 lần
08 10 lần
20 10 lần
26 10 lần
40 10 lần
44 10 lần
45 10 lần
46 10 lần
47 10 lần
55 10 lần
60 10 lần
74 10 lần
77 10 lần
79 10 lần
82 10 lần
89 10 lần
92 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 559 ngày
33 432 ngày
26 403 ngày
31 378 ngày
47 293 ngày
84 278 ngày
25 277 ngày
08 264 ngày
72 244 ngày
01 243 ngày
73 217 ngày
03 204 ngày
32 199 ngày
17 196 ngày
44 195 ngày
93 183 ngày
90 165 ngày
51 162 ngày
68 160 ngày
83 157 ngày
50 156 ngày
09 154 ngày
74 148 ngày
53 144 ngày
99 138 ngày
39 136 ngày
04 135 ngày
85 132 ngày
46 129 ngày