Dự đoán kết quả XSMB 17/02/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69,05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,75,57
85,58,95,59,07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,77,87,78,97,79,09,90,19,91,29,92,39,93,49,94,89,98,99

Dàn 36 số

05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,67,76,77,87,78,97,79

Dàn 19 số

15,51,52,35,54,55,75,57,58,95,07,70,27,72,67,76,78,97,79

Dàn 9 số

52,35,57,58,70,27,76,78,51
✨ STL 474
✨ Hạ càng 1,8,4,0
✨ kết càng 1,3

Loto nhiều người chơi

51 9,752 người chơi
56 8,345 người chơi
15 7,836 người chơi
78 6,894 người chơi
64 5,243 người chơi
67 4,521 người chơi
25 3,175 người chơi
61 2,877 người chơi
53 1,736 người chơi
25 968 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

46 9,607 người chơi
24 8,452 người chơi
25 7,146 người chơi
12 6,596 người chơi
43 5,498 người chơi
34 4,660 người chơi
50 3,773 người chơi
24 2,140 người chơi
09 1,918 người chơi
28 915 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

26 18 ngày
81 16 ngày
28 13 ngày
69 13 ngày
00 12 ngày
46 12 ngày
59 11 ngày
73 11 ngày
50 10 ngày
94 10 ngày
71 9 ngày
98 9 ngày
76 8 ngày
30 7 ngày
49 6 ngày
52 6 ngày
57 6 ngày
61 6 ngày
70 6 ngày
92 6 ngày
06 5 ngày
07 5 ngày
29 5 ngày
55 5 ngày
65 5 ngày
97 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

34 16 lần
40 16 lần
04 15 lần
16 14 lần
35 14 lần
74 14 lần
79 14 lần
38 13 lần
42 13 lần
95 13 lần
20 12 lần
64 12 lần
82 12 lần
13 11 lần
55 11 lần
87 11 lần
88 11 lần
92 11 lần
01 10 lần
43 10 lần
61 10 lần
63 10 lần
66 10 lần
68 10 lần
86 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 532 ngày
33 405 ngày
26 376 ngày
31 351 ngày
56 343 ngày
75 274 ngày
47 266 ngày
84 251 ngày
25 250 ngày
08 237 ngày
72 217 ngày
01 216 ngày
02 202 ngày
73 190 ngày
95 189 ngày
03 177 ngày
32 172 ngày
17 169 ngày
44 168 ngày
93 156 ngày
35 155 ngày
81 151 ngày
90 138 ngày
51 135 ngày
68 133 ngày
83 130 ngày
50 129 ngày
09 127 ngày
18 125 ngày