Dự đoán kết quả XSMB 17/3/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

02,20,12,21,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29,05,50,15,51,35,53,45,54,55,65,56,75,57
85,58,95,59,07,70,17,71,37,73,47,74,67,76,77,87,78,97,79,09,90,19,91,39,93,49,94,69,96,89,98,99

Dàn 36 số

05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,67,76,77,87,78,97,79

Dàn 19 số

05,50,25,52,45,54,65,56,85,58,07,70,27,72,74,67,77,87,79

Dàn 9 số

50,25,54,65,58,07,72,74,87
✨ STL 975
✨ Hạ càng 1,4,8,7
✨ kết càng 3,8

Loto nhiều người chơi

92 9,738 người chơi
29 8,838 người chơi
48 7,582 người chơi
49 6,797 người chơi
42 5,135 người chơi
93 4,531 người chơi
68 3,444 người chơi
79 2,121 người chơi
56 1,265 người chơi
84 657 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

27 9,774 người chơi
28 8,912 người chơi
82 7,191 người chơi
22 6,600 người chơi
62 5,460 người chơi
42 4,360 người chơi
78 3,119 người chơi
98 2,526 người chơi
02 1,775 người chơi
48 799 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

15 14 ngày
82 14 ngày
91 14 ngày
53 12 ngày
70 11 ngày
16 10 ngày
52 10 ngày
71 10 ngày
65 9 ngày
02 8 ngày
14 8 ngày
59 8 ngày
67 8 ngày
13 7 ngày
27 7 ngày
36 7 ngày
73 7 ngày
17 6 ngày
30 6 ngày
57 6 ngày
84 6 ngày
43 5 ngày
48 5 ngày
62 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

58 16 lần
10 15 lần
41 13 lần
04 12 lần
11 12 lần
35 12 lần
39 12 lần
56 12 lần
78 12 lần
92 12 lần
05 11 lần
09 11 lần
16 11 lần
49 11 lần
65 11 lần
75 11 lần
89 11 lần
94 11 lần
08 10 lần
20 10 lần
26 10 lần
34 10 lần
38 10 lần
44 10 lần
45 10 lần
46 10 lần
47 10 lần
55 10 lần
60 10 lần
62 10 lần
74 10 lần
79 10 lần
97 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 560 ngày
33 433 ngày
26 404 ngày
31 379 ngày
47 294 ngày
84 279 ngày
25 278 ngày
08 265 ngày
72 245 ngày
01 244 ngày
73 218 ngày
03 205 ngày
32 200 ngày
17 197 ngày
44 196 ngày
93 184 ngày
90 166 ngày
51 163 ngày
68 161 ngày
83 158 ngày
50 157 ngày
09 155 ngày
74 149 ngày
53 145 ngày
99 139 ngày
39 137 ngày
04 136 ngày
85 133 ngày
46 130 ngày
67 125 ngày