Dự đoán kết quả XSMB 18/01/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,06,60,16,61,26,62,46,64,56,65,66,76,67
86,68,96,69,08,80,18,81,28,82,48,84,58,85,78,87,88,98,89,09,90,19,91,29,92,49,94,59,95,79,97,99

Dàn 36 số

06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69,08,80,18,81,28,82,38,83,48,84,58,85,78,87,88,98,89

Dàn 19 số

06,60,61,26,63,46,56,65,67,86,69,08,18,81,82,38,85,78,87,88

Dàn 9 số

61,26,56,65,86,69,81,82,87
✨ STL 571
✨ Hạ càng 2,4,7,9
✨ kết càng 8,5

Loto nhiều người chơi

19 9,209 người chơi
49 8,420 người chơi
41 7,378 người chơi
89 6,532 người chơi
59 5,583 người chơi
23 4,556 người chơi
47 3,440 người chơi
04 2,043 người chơi
84 1,234 người chơi
96 719 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

67 9,413 người chơi
87 8,873 người chơi
68 7,479 người chơi
78 6,758 người chơi
52 5,919 người chơi
35 4,942 người chơi
65 3,632 người chơi
38 2,750 người chơi
53 1,906 người chơi
47 561 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

72 14 ngày
20 13 ngày
58 9 ngày
03 8 ngày
26 8 ngày
59 8 ngày
65 8 ngày
09 7 ngày
46 7 ngày
51 7 ngày
61 7 ngày
88 7 ngày
15 6 ngày
31 6 ngày
76 6 ngày
89 6 ngày
19 5 ngày
25 5 ngày
47 5 ngày
52 5 ngày
83 5 ngày
84 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

82 16 lần
34 15 lần
79 15 lần
38 14 lần
73 14 lần
91 14 lần
12 13 lần
35 13 lần
60 13 lần
27 12 lần
96 12 lần
16 11 lần
29 11 lần
42 11 lần
67 11 lần
92 11 lần
10 10 lần
11 10 lần
17 10 lần
18 10 lần
30 10 lần
31 10 lần
41 10 lần
45 10 lần
54 10 lần
55 10 lần
57 10 lần
62 10 lần
64 10 lần
65 10 lần
68 10 lần
75 10 lần
97 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 506 ngày
20 469 ngày
33 379 ngày
26 350 ngày
66 348 ngày
31 325 ngày
56 317 ngày
75 248 ngày
47 240 ngày
84 225 ngày
25 224 ngày
08 211 ngày
72 191 ngày
01 190 ngày
64 185 ngày
61 178 ngày
02 176 ngày
58 175 ngày
73 164 ngày
95 163 ngày
13 156 ngày
82 153 ngày
03 151 ngày
32 146 ngày
17 143 ngày
44 142 ngày
55 140 ngày
16 133 ngày
93 130 ngày
35 129 ngày
81 125 ngày