Dự đoán kết quả XSMB 18/02/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69,05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,75,57
85,58,95,59,07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,77,87,78,97,79,09,90,19,91,29,92,39,93,49,94,89,98,99

Dàn 36 số

05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,67,76,77,87,78,97,79

Dàn 19 số

15,51,52,35,54,55,75,57,58,95,07,70,27,72,67,76,78,97,79

Dàn 9 số

52,35,57,58,70,27,76,78,51
✨ STL 373
✨ Hạ càng 0,5,6,7
✨ kết càng 0,5

Loto nhiều người chơi

81 9,844 người chơi
69 8,724 người chơi
16 7,502 người chơi
35 6,171 người chơi
57 5,576 người chơi
19 4,741 người chơi
54 3,413 người chơi
56 2,753 người chơi
16 1,716 người chơi
58 953 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

48 9,994 người chơi
85 8,647 người chơi
83 7,380 người chơi
68 6,212 người chơi
80 5,638 người chơi
98 4,045 người chơi
18 3,697 người chơi
45 2,299 người chơi
34 1,681 người chơi
41 667 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

26 19 ngày
81 17 ngày
28 14 ngày
69 14 ngày
00 13 ngày
46 13 ngày
59 12 ngày
73 12 ngày
71 10 ngày
76 9 ngày
30 8 ngày
52 7 ngày
57 7 ngày
61 7 ngày
92 7 ngày
06 6 ngày
07 6 ngày
29 6 ngày
65 6 ngày
97 6 ngày
03 5 ngày
09 5 ngày
67 5 ngày
83 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

04 15 lần
35 15 lần
40 15 lần
38 14 lần
74 14 lần
79 14 lần
16 13 lần
34 13 lần
42 13 lần
95 13 lần
20 12 lần
55 12 lần
64 12 lần
88 12 lần
01 11 lần
68 11 lần
82 11 lần
87 11 lần
10 10 lần
13 10 lần
43 10 lần
56 10 lần
61 10 lần
63 10 lần
92 10 lần
94 10 lần
99 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 533 ngày
33 406 ngày
26 377 ngày
31 352 ngày
56 344 ngày
75 275 ngày
47 267 ngày
84 252 ngày
25 251 ngày
08 238 ngày
72 218 ngày
01 217 ngày
02 203 ngày
73 191 ngày
95 190 ngày
03 178 ngày
32 173 ngày
17 170 ngày
44 169 ngày
93 157 ngày
81 152 ngày
90 139 ngày
51 136 ngày
68 134 ngày
83 131 ngày
50 130 ngày
09 128 ngày
18 126 ngày