Dự đoán kết quả XSMB 19/02/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69,05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,75,57
85,58,95,59,07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,77,87,78,97,79,09,90,19,91,29,92,39,93,49,94,89,98,99

Dàn 36 số

05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,67,76,77,87,78,97,79

Dàn 19 số

15,51,52,35,54,55,75,57,58,95,07,70,27,72,67,76,78,97,79

Dàn 9 số

52,35,57,58,70,27,76,78,51
✨ STL 963
✨ Hạ càng 7,1,6,2
✨ kết càng 0,6

Loto nhiều người chơi

01 9,418 người chơi
34 8,073 người chơi
30 7,177 người chơi
09 6,309 người chơi
92 5,276 người chơi
38 4,136 người chơi
60 3,201 người chơi
07 2,897 người chơi
08 1,691 người chơi
80 649 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

47 9,196 người chơi
49 8,671 người chơi
79 7,139 người chơi
45 6,334 người chơi
24 5,556 người chơi
46 4,769 người chơi
57 3,224 người chơi
57 2,789 người chơi
72 1,459 người chơi
67 595 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

26 20 ngày
81 18 ngày
28 15 ngày
69 15 ngày
00 14 ngày
59 13 ngày
73 13 ngày
76 10 ngày
30 9 ngày
52 8 ngày
57 8 ngày
61 8 ngày
92 8 ngày
65 7 ngày
97 7 ngày
03 6 ngày
67 6 ngày
83 6 ngày
19 5 ngày
31 5 ngày
51 5 ngày
60 5 ngày
63 5 ngày
85 5 ngày
90 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

35 16 lần
40 15 lần
04 14 lần
16 14 lần
74 14 lần
79 14 lần
34 13 lần
38 13 lần
42 13 lần
95 13 lần
20 12 lần
55 12 lần
88 12 lần
10 11 lần
64 11 lần
68 11 lần
82 11 lần
87 11 lần
01 10 lần
13 10 lần
29 10 lần
43 10 lần
56 10 lần
61 10 lần
63 10 lần
94 10 lần
99 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 534 ngày
33 407 ngày
26 378 ngày
31 353 ngày
56 345 ngày
75 276 ngày
47 268 ngày
84 253 ngày
25 252 ngày
08 239 ngày
72 219 ngày
01 218 ngày
02 204 ngày
73 192 ngày
95 191 ngày
03 179 ngày
32 174 ngày
17 171 ngày
44 170 ngày
93 158 ngày
81 153 ngày
90 140 ngày
51 137 ngày
68 135 ngày
83 132 ngày
50 131 ngày
09 129 ngày
18 127 ngày