Dự đoán kết quả XSMB 2/3/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,03,30,13,31,23,32,33,53,35,63,36,73,37
83,38,93,39,08,80,18,81,28,82,58,85,68,86,78,87,88,98,89,02,20,12,21,22,52,25,62,26,72,27,92,29

Dàn 36 số

03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,08,80,18,81,28,82,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89

Dàn 19 số

30,13,32,33,34,53,35,63,83,38,08,80,82,48,58,85,87,88,89

Dàn 9 số

13,32,53,35,38,08,85,87,88,
✨ STL 363
✨ Hạ càng 0,5,7,9
✨ kết càng 5,7

Loto nhiều người chơi

15 9,107 người chơi
41 8,340 người chơi
43 7,013 người chơi
54 6,817 người chơi
74 5,758 người chơi
79 4,711 người chơi
09 3,838 người chơi
72 2,059 người chơi
06 1,569 người chơi
37 730 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

54 9,044 người chơi
92 8,882 người chơi
49 7,179 người chơi
25 6,368 người chơi
90 5,341 người chơi
59 4,541 người chơi
96 3,179 người chơi
97 2,216 người chơi
02 1,583 người chơi
50 797 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

26 31 ngày
22 14 ngày
84 14 ngày
29 11 ngày
07 10 ngày
45 10 ngày
53 10 ngày
72 10 ngày
31 9 ngày
33 9 ngày
73 9 ngày
76 9 ngày
43 8 ngày
81 8 ngày
86 8 ngày
01 7 ngày
57 7 ngày
80 7 ngày
87 7 ngày
10 6 ngày
32 6 ngày
35 6 ngày
37 6 ngày
47 6 ngày
56 6 ngày
17 5 ngày
25 5 ngày
30 5 ngày
51 5 ngày
62 5 ngày
79 5 ngày
83 5 ngày
85 5 ngày
95 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

04 17 lần
16 15 lần
79 15 lần
34 14 lần
90 14 lần
10 13 lần
17 13 lần
62 13 lần
65 13 lần
74 13 lần
35 12 lần
41 12 lần
64 12 lần
94 12 lần
09 11 lần
15 11 lần
38 11 lần
40 11 lần
42 11 lần
54 11 lần
60 11 lần
61 11 lần
68 11 lần
82 11 lần
92 11 lần
44 10 lần
88 10 lần
99 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 545 ngày
33 418 ngày
26 389 ngày
31 364 ngày
56 356 ngày
47 279 ngày
84 264 ngày
25 263 ngày
08 250 ngày
72 230 ngày
01 229 ngày
73 203 ngày
95 202 ngày
03 190 ngày
32 185 ngày
17 182 ngày
44 181 ngày
93 169 ngày
90 151 ngày
51 148 ngày
68 146 ngày
83 143 ngày
50 142 ngày
09 140 ngày
18 138 ngày
74 134 ngày
77 131 ngày
53 130 ngày