Dự đoán kết quả XSMB 20/01/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69,03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,73,37
83,38,93,39,02,20,12,21,22,42,24,52,25,72,27,82,28,92,29,01,10,11,41,14,51,15,71,17,81,18,91,19

Dàn 36 số

02,20,12,21,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29,01,10,11,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19

Dàn 19 số

12,21,42,24,25,62,72,27,11,31,15,61,16,17,81,71,19

Dàn 9 số

21,42,72,27,15,61,16,17,81
✨ STL 748
✨ Hạ càng 7,1,5,8
✨ kết càng 6,2

Loto nhiều người chơi

34 9,895 người chơi
76 8,060 người chơi
84 7,918 người chơi
56 6,744 người chơi
60 5,430 người chơi
06 4,249 người chơi
80 3,722 người chơi
47 2,754 người chơi
76 1,897 người chơi
56 607 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

54 9,945 người chơi
85 8,248 người chơi
56 7,569 người chơi
71 6,235 người chơi
21 5,279 người chơi
34 4,232 người chơi
81 3,036 người chơi
28 2,303 người chơi
09 1,287 người chơi
62 700 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

72 15 ngày
20 14 ngày
58 10 ngày
03 9 ngày
59 9 ngày
65 9 ngày
09 8 ngày
46 8 ngày
51 8 ngày
61 8 ngày
88 8 ngày
15 7 ngày
31 7 ngày
76 7 ngày
89 7 ngày
19 6 ngày
25 6 ngày
47 6 ngày
83 6 ngày
84 6 ngày
10 5 ngày
14 5 ngày
44 5 ngày
50 5 ngày
54 5 ngày
62 5 ngày
70 5 ngày
73 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

82 17 lần
34 15 lần
35 15 lần
79 15 lần
38 14 lần
60 14 lần
91 14 lần
12 13 lần
73 13 lần
16 12 lần
27 12 lần
42 12 lần
05 11 lần
29 11 lần
64 11 lần
96 11 lần
10 10 lần
11 10 lần
17 10 lần
30 10 lần
31 10 lần
41 10 lần
54 10 lần
55 10 lần
65 10 lần
67 10 lần
68 10 lần
75 10 lần
92 10 lần
97 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 507 ngày
20 470 ngày
33 380 ngày
26 351 ngày
66 349 ngày
31 326 ngày
56 318 ngày
75 249 ngày
47 241 ngày
84 226 ngày
25 225 ngày
08 212 ngày
72 192 ngày
01 191 ngày
64 186 ngày
61 179 ngày
02 177 ngày
58 176 ngày
73 165 ngày
95 164 ngày
13 157 ngày
03 152 ngày
32 147 ngày
17 144 ngày
44 143 ngày
55 141 ngày
16 134 ngày
93 131 ngày
35 130 ngày
81 126 ngày