Dự đoán kết quả XSMB 20/02/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

02,20,12,21,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29,05,50,15,51,35,53,45,54,55,65,56,75,57
85,58,95,59,06,60,16,61,36,63,46,64,66,76,67,86,68,96,69,04,40,14,41,34,43,44,74,47,84,48,94,49

Dàn 36 số

05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,66,76,67,86,68,96,69

Dàn 19 số

15,51,35,53,65,56,57,85,59,06,60,16,61,63,46,64,96,69,65

Dàn 9 số


✨ STL 846
✨ Hạ càng 3,1,6,5
✨ kết càng 7,2

Loto nhiều người chơi

44 9,979 người chơi
99 8,561 người chơi
54 7,965 người chơi
24 6,543 người chơi
12 5,315 người chơi
41 4,566 người chơi
71 3,555 người chơi
18 2,852 người chơi
01 1,980 người chơi
51 884 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

27 9,888 người chơi
72 8,468 người chơi
32 7,404 người chơi
53 6,617 người chơi
43 5,969 người chơi
24 4,320 người chơi
12 3,959 người chơi
45 2,835 người chơi
44 1,026 người chơi
54 991 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

26 21 ngày
81 19 ngày
28 16 ngày
69 16 ngày
00 15 ngày
59 14 ngày
73 14 ngày
76 11 ngày
30 10 ngày
52 9 ngày
57 9 ngày
92 9 ngày
97 8 ngày
03 7 ngày
67 7 ngày
83 7 ngày
19 6 ngày
31 6 ngày
51 6 ngày
60 6 ngày
85 6 ngày
90 6 ngày
17 5 ngày
20 5 ngày
25 5 ngày
27 5 ngày
77 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

35 17 lần
04 16 lần
40 15 lần
16 14 lần
42 14 lần
79 14 lần
34 13 lần
74 13 lần
10 12 lần
20 12 lần
38 12 lần
64 12 lần
82 12 lần
88 12 lần
95 12 lần
13 11 lần
55 11 lần
61 11 lần
63 11 lần
01 10 lần
29 10 lần
43 10 lần
68 10 lần
87 10 lần
94 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 535 ngày
33 408 ngày
26 379 ngày
31 354 ngày
56 346 ngày
75 277 ngày
47 269 ngày
84 254 ngày
25 253 ngày
08 240 ngày
72 220 ngày
01 219 ngày
02 205 ngày
73 193 ngày
95 192 ngày
03 180 ngày
32 175 ngày
17 172 ngày
44 171 ngày
93 159 ngày
81 154 ngày
90 141 ngày
51 138 ngày
68 136 ngày
83 133 ngày
50 132 ngày
09 130 ngày
18 128 ngày