Dự đoán kết quả XSMB 22/02/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,03,30,13,31,23,32,33,53,35,63,36,73,37
83,38,93,39,08,80,18,81,28,82,58,85,68,86,78,87,88,98,89,02,20,12,21,22,52,25,62,26,72,27,92,29

Dàn 36 số

03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,08,80,18,81,28,82,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89

Dàn 19 số

30,13,32,33,34,53,35,63,83,38,08,80,82,48,58,85,87,88,89

Dàn 9 số

13,32,53,35,38,08,85,87,88,
✨ STL 728
✨ Hạ càng 1,4,6,0
✨ kết càng 7,5

Loto nhiều người chơi

08 9,702 người chơi
01 8,698 người chơi
87 7,937 người chơi
03 6,933 người chơi
83 5,451 người chơi
90 4,233 người chơi
06 3,185 người chơi
70 2,554 người chơi
17 1,889 người chơi
79 720 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

10 9,192 người chơi
80 8,461 người chơi
00 7,996 người chơi
81 6,647 người chơi
50 5,017 người chơi
04 4,735 người chơi
03 3,772 người chơi
85 2,294 người chơi
07 1,796 người chơi
11 553 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

26 23 ngày
28 18 ngày
69 18 ngày
00 17 ngày
59 16 ngày
30 12 ngày
52 11 ngày
97 10 ngày
03 9 ngày
83 9 ngày
19 8 ngày
51 8 ngày
90 8 ngày
20 7 ngày
25 7 ngày
27 7 ngày
77 7 ngày
18 6 ngày
22 6 ngày
23 6 ngày
24 6 ngày
66 6 ngày
84 6 ngày
05 5 ngày
11 5 ngày
12 5 ngày
95 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

16 17 lần
10 15 lần
34 14 lần
35 14 lần
40 14 lần
74 14 lần
79 14 lần
04 13 lần
38 13 lần
42 13 lần
20 12 lần
82 12 lần
88 12 lần
13 11 lần
17 11 lần
61 11 lần
62 11 lần
63 11 lần
64 11 lần
68 11 lần
08 10 lần
54 10 lần
55 10 lần
65 10 lần
87 10 lần
94 10 lần
95 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 537 ngày
33 410 ngày
26 381 ngày
31 356 ngày
56 348 ngày
47 271 ngày
84 256 ngày
25 255 ngày
08 242 ngày
72 222 ngày
01 221 ngày
02 207 ngày
73 195 ngày
95 194 ngày
03 182 ngày
32 177 ngày
17 174 ngày
44 173 ngày
93 161 ngày
90 143 ngày
51 140 ngày
68 138 ngày
83 135 ngày
50 134 ngày
09 132 ngày
18 130 ngày
74 126 ngày