Dự đoán kết quả XSMB 23/02/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,03,30,13,31,23,32,33,53,35,63,36,73,37
83,38,93,39,08,80,18,81,28,82,58,85,68,86,78,87,88,98,89,02,20,12,21,22,52,25,62,26,72,27,92,29

Dàn 36 số

03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,08,80,18,81,28,82,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89

Dàn 19 số

30,13,32,33,34,53,35,63,83,38,08,80,82,48,58,85,87,88,89

Dàn 9 số

13,32,53,35,38,08,85,87,88,
✨ STL 546
✨ Hạ càng 9,4,6,3
✨ kết càng 5,7

Loto nhiều người chơi

09 9,960 người chơi
01 8,853 người chơi
45 7,167 người chơi
03 6,897 người chơi
83 5,340 người chơi
64 4,936 người chơi
06 3,825 người chơi
35 2,465 người chơi
56 1,335 người chơi
79 886 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

44 9,707 người chơi
80 8,992 người chơi
45 7,966 người chơi
81 6,340 người chơi
50 5,739 người chơi
24 4,840 người chơi
03 3,568 người chơi
85 2,064 người chơi
54 1,461 người chơi
11 812 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

26 24 ngày
69 19 ngày
00 18 ngày
59 17 ngày
97 11 ngày
83 10 ngày
19 9 ngày
90 9 ngày
20 8 ngày
25 8 ngày
27 8 ngày
77 8 ngày
18 7 ngày
22 7 ngày
23 7 ngày
24 7 ngày
66 7 ngày
84 7 ngày
05 6 ngày
12 6 ngày
95 6 ngày
15 5 ngày
37 5 ngày
40 5 ngày
55 5 ngày
88 5 ngày
91 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

16 16 lần
10 15 lần
79 15 lần
34 14 lần
04 13 lần
35 13 lần
38 13 lần
62 13 lần
74 13 lần
17 12 lần
40 12 lần
42 12 lần
88 12 lần
09 11 lần
13 11 lần
20 11 lần
61 11 lần
64 11 lần
68 11 lần
82 11 lần
87 11 lần
08 10 lần
44 10 lần
54 10 lần
65 10 lần
94 10 lần
95 10 lần
99 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 538 ngày
33 411 ngày
26 382 ngày
31 357 ngày
56 349 ngày
47 272 ngày
84 257 ngày
25 256 ngày
08 243 ngày
72 223 ngày
01 222 ngày
02 208 ngày
73 196 ngày
95 195 ngày
03 183 ngày
32 178 ngày
17 175 ngày
44 174 ngày
93 162 ngày
90 144 ngày
51 141 ngày
68 139 ngày
83 136 ngày
50 135 ngày
09 133 ngày
18 131 ngày
74 127 ngày