Dự đoán kết quả XSMB 23/11/2022 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,04,40,14,41,24,42,44,54,45,64,46,74,47
84,48,94,49,08,80,18,81,28,82,58,85,68,86,78,87,88,98,89,07,70,17,71,27,72,57,75,67,76,77,97,79

Dàn 36 số

04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,08,80,18,81,28,82,38,83,58,85,68,86,78,87,88,98,89

Dàn 19 số

14,41,42,34,64,46,84,48,49,08,82,38,58,85,88,98,89,04

Dàn 9 số

41,42,46,84,82,38,98,89,04
✨ STL 656
✨ Hạ càng 2,9,7,0
✨ kết càng 6,1

Loto nhiều người chơi

56 9,248 người chơi
62 8,617 người chơi
96 7,347 người chơi
12 6,222 người chơi
60 5,373 người chơi
37 4,914 người chơi
24 3,094 người chơi
75 2,815 người chơi
25 1,324 người chơi
76 602 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

96 9,018 người chơi
05 8,206 người chơi
57 7,210 người chơi
92 6,594 người chơi
15 5,942 người chơi
10 4,733 người chơi
65 3,962 người chơi
72 2,664 người chơi
20 1,192 người chơi
31 865 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

63 27 ngày
68 19 ngày
17 10 ngày
27 10 ngày
35 10 ngày
65 10 ngày
93 10 ngày
01 9 ngày
28 9 ngày
05 8 ngày
42 8 ngày
88 8 ngày
02 7 ngày
06 7 ngày
14 7 ngày
45 6 ngày
71 6 ngày
78 6 ngày
86 6 ngày
89 6 ngày
94 6 ngày
19 5 ngày
48 5 ngày
55 5 ngày
60 5 ngày
75 5 ngày
95 5 ngày
97 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

76 18 lần
21 16 lần
70 14 lần
04 13 lần
36 13 lần
78 13 lần
05 12 lần
40 12 lần
50 12 lần
51 12 lần
53 12 lần
00 11 lần
03 11 lần
11 11 lần
20 11 lần
30 11 lần
34 11 lần
43 11 lần
98 11 lần
07 10 lần
13 10 lần
25 10 lần
42 10 lần
59 10 lần
66 10 lần
96 10 lần
99 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 450 ngày
20 413 ngày
28 392 ngày
33 323 ngày
22 307 ngày
26 294 ngày
66 292 ngày
31 269 ngày
56 261 ngày
63 253 ngày
60 242 ngày
07 235 ngày
75 192 ngày
47 184 ngày
42 172 ngày
84 169 ngày
25 168 ngày
62 161 ngày
08 155 ngày
40 152 ngày
49 147 ngày
97 144 ngày
24 137 ngày
72 135 ngày
01 134 ngày
14 130 ngày
64 129 ngày
27 128 ngày
96 125 ngày