Dự đoán kết quả XSMB 24/02/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,03,30,13,31,23,32,33,53,35,63,36,73,37
83,38,93,39,08,80,18,81,28,82,58,85,68,86,78,87,88,98,89,02,20,12,21,22,52,25,62,26,72,27,92,29

Dàn 36 số

03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,08,80,18,81,28,82,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89

Dàn 19 số

30,13,32,33,34,53,35,63,83,38,08,80,82,48,58,85,87,88,89

Dàn 9 số

13,32,53,35,38,08,85,87,88,
✨ STL 543
✨ Hạ càng 0,4,6,3
✨ kết càng 5,7

Loto nhiều người chơi

59 9,143 người chơi
50 8,529 người chơi
29 7,821 người chơi
46 6,669 người chơi
55 5,696 người chơi
64 4,479 người chơi
06 3,984 người chơi
35 2,246 người chơi
56 1,044 người chơi
79 598 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

44 9,230 người chơi
80 8,493 người chơi
45 7,281 người chơi
81 6,394 người chơi
50 5,294 người chơi
24 4,361 người chơi
03 3,764 người chơi
85 2,471 người chơi
54 1,258 người chơi
11 545 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

26 25 ngày
00 19 ngày
59 18 ngày
97 12 ngày
83 11 ngày
19 10 ngày
20 9 ngày
25 9 ngày
27 9 ngày
77 9 ngày
22 8 ngày
23 8 ngày
24 8 ngày
66 8 ngày
84 8 ngày
12 7 ngày
95 7 ngày
15 6 ngày
40 6 ngày
88 6 ngày
91 6 ngày
02 5 ngày
21 5 ngày
29 5 ngày
36 5 ngày
39 5 ngày
46 5 ngày
71 5 ngày
94 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

79 17 lần
10 15 lần
16 15 lần
34 15 lần
35 14 lần
04 13 lần
62 13 lần
74 13 lần
17 12 lần
40 12 lần
42 12 lần
64 12 lần
82 12 lần
88 12 lần
09 11 lần
20 11 lần
38 11 lần
54 11 lần
68 11 lần
87 11 lần
08 10 lần
13 10 lần
37 10 lần
44 10 lần
56 10 lần
61 10 lần
65 10 lần
78 10 lần
90 10 lần
94 10 lần
95 10 lần
99 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 539 ngày
33 412 ngày
26 383 ngày
31 358 ngày
56 350 ngày
47 273 ngày
84 258 ngày
25 257 ngày
08 244 ngày
72 224 ngày
01 223 ngày
02 209 ngày
73 197 ngày
95 196 ngày
03 184 ngày
32 179 ngày
17 176 ngày
44 175 ngày
93 163 ngày
90 145 ngày
51 142 ngày
68 140 ngày
83 137 ngày
50 136 ngày
09 134 ngày
18 132 ngày
74 128 ngày
77 125 ngày