Dự đoán kết quả XSMB 25/01/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,66,76,67
86,68,96,69,01,10,11,21,12,31,13,41,14,71,17,81,18,91,19,07,70,27,72,37,73,47,74,77,87,78,97,79

Dàn 36 số

01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,07,70,27,72,37,73,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79

Dàn 19 số

01,10,14,51,15,61,16,91,19,72,37,74,57,77,87,97,79

Dàn 9 số

10,14,16,91,72,37,97,79,57
✨ STL 643
✨ Hạ càng 8,6,0,1
✨ kết càng 9,7

Loto nhiều người chơi

38 9,744 người chơi
68 8,550 người chơi
46 7,413 người chơi
53 6,187 người chơi
58 5,996 người chơi
16 4,762 người chơi
95 3,715 người chơi
50 2,953 người chơi
88 1,193 người chơi
63 894 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

06 9,982 người chơi
66 8,810 người chơi
46 7,266 người chơi
86 6,065 người chơi
56 5,150 người chơi
65 4,327 người chơi
36 3,854 người chơi
40 2,772 người chơi
50 1,224 người chơi
76 931 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

04 23 ngày
56 21 ngày
71 20 ngày
19 14 ngày
02 12 ngày
33 12 ngày
01 11 ngày
36 11 ngày
62 10 ngày
28 9 ngày
37 9 ngày
63 9 ngày
68 8 ngày
72 7 ngày
74 7 ngày
76 7 ngày
85 7 ngày
07 6 ngày
20 6 ngày
49 6 ngày
90 6 ngày
92 6 ngày
94 6 ngày
78 5 ngày
98 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

91 15 lần
73 14 lần
82 14 lần
88 14 lần
96 13 lần
27 12 lần
34 12 lần
35 12 lần
38 12 lần
60 12 lần
64 12 lần
65 12 lần
79 12 lần
12 11 lần
31 11 lần
41 11 lần
42 11 lần
44 11 lần
57 11 lần
67 11 lần
89 11 lần
95 11 lần
10 10 lần
15 10 lần
16 10 lần
25 10 lần
26 10 lần
29 10 lần
48 10 lần
59 10 lần
75 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 499 ngày
20 462 ngày
33 372 ngày
26 343 ngày
66 341 ngày
31 318 ngày
56 310 ngày
63 302 ngày
60 291 ngày
75 241 ngày
47 233 ngày
42 221 ngày
84 218 ngày
25 217 ngày
08 204 ngày
72 184 ngày
01 183 ngày
64 178 ngày
61 171 ngày
02 169 ngày
58 168 ngày
73 157 ngày
95 156 ngày
13 149 ngày
82 146 ngày
03 144 ngày
52 141 ngày
32 139 ngày
17 136 ngày
44 135 ngày
55 133 ngày
16 126 ngày