Dự đoán kết quả XSMB 25/02/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,03,30,13,31,23,32,33,53,35,63,36,73,37
83,38,93,39,08,80,18,81,28,82,58,85,68,86,78,87,88,98,89,02,20,12,21,22,52,25,62,26,72,27,92,29

Dàn 36 số

03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,08,80,18,81,28,82,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89

Dàn 19 số

30,13,32,33,34,53,35,63,83,38,08,80,82,48,58,85,87,88,89

Dàn 9 số

13,32,53,35,38,08,85,87,88,
✨ STL 121
✨ Hạ càng 0,1,5,7
✨ kết càng 5,7

Loto nhiều người chơi

85 9,783 người chơi
95 8,192 người chơi
50 7,389 người chơi
98 6,558 người chơi
57 5,467 người chơi
70 4,103 người chơi
35 3,024 người chơi
56 2,844 người chơi
80 1,051 người chơi
15 666 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

05 9,398 người chơi
75 8,890 người chơi
65 7,933 người chơi
85 6,501 người chơi
60 5,528 người chơi
80 4,698 người chơi
76 3,033 người chơi
87 2,079 người chơi
70 1,198 người chơi
53 656 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

26 26 ngày
00 20 ngày
59 19 ngày
97 13 ngày
19 11 ngày
20 10 ngày
27 10 ngày
77 10 ngày
22 9 ngày
23 9 ngày
24 9 ngày
84 9 ngày
12 8 ngày
40 7 ngày
91 7 ngày
02 6 ngày
21 6 ngày
29 6 ngày
39 6 ngày
46 6 ngày
71 6 ngày
04 5 ngày
07 5 ngày
13 5 ngày
14 5 ngày
45 5 ngày
50 5 ngày
53 5 ngày
61 5 ngày
72 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

79 18 lần
16 15 lần
34 15 lần
10 14 lần
35 14 lần
62 14 lần
04 13 lần
17 13 lần
74 13 lần
88 13 lần
42 12 lần
64 12 lần
20 11 lần
38 11 lần
40 11 lần
54 11 lần
65 11 lần
68 11 lần
82 11 lần
94 11 lần
95 11 lần
99 11 lần
08 10 lần
09 10 lần
13 10 lần
44 10 lần
61 10 lần
70 10 lần
78 10 lần
87 10 lần
90 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 540 ngày
33 413 ngày
26 384 ngày
31 359 ngày
56 351 ngày
47 274 ngày
84 259 ngày
25 258 ngày
08 245 ngày
72 225 ngày
01 224 ngày
02 210 ngày
73 198 ngày
95 197 ngày
03 185 ngày
32 180 ngày
17 177 ngày
44 176 ngày
93 164 ngày
90 146 ngày
51 143 ngày
68 141 ngày
83 138 ngày
50 137 ngày
09 135 ngày
18 133 ngày
74 129 ngày
77 126 ngày
53 125 ngày