Dự đoán kết quả XSMB 26/02/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,03,30,13,31,23,32,33,53,35,63,36,73,37
83,38,93,39,08,80,18,81,28,82,58,85,68,86,78,87,88,98,89,02,20,12,21,22,52,25,62,26,72,27,92,29

Dàn 36 số

03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,08,80,18,81,28,82,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89

Dàn 19 số

30,13,32,33,34,53,35,63,83,38,08,80,82,48,58,85,87,88,89

Dàn 9 số

13,32,53,35,38,08,85,87,88,
✨ STL 353
✨ Hạ càng 1,3,6,8
✨ kết càng 3,6

Loto nhiều người chơi

24 9,231 người chơi
46 8,353 người chơi
99 7,486 người chơi
41 6,763 người chơi
34 5,823 người chơi
06 4,679 người chơi
31 3,413 người chơi
47 2,798 người chơi
02 1,559 người chơi
72 619 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

47 9,832 người chơi
42 8,520 người chơi
72 7,560 người chơi
44 6,144 người chơi
7 5,074 người chơi
43 4,571 người chơi
14 3,172 người chơi
23 2,468 người chơi
73 1,363 người chơi
87 897 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

26 27 ngày
00 21 ngày
59 20 ngày
97 14 ngày
19 12 ngày
20 11 ngày
22 10 ngày
84 10 ngày
12 9 ngày
02 7 ngày
29 7 ngày
39 7 ngày
46 7 ngày
71 7 ngày
07 6 ngày
13 6 ngày
45 6 ngày
50 6 ngày
53 6 ngày
61 6 ngày
72 6 ngày
31 5 ngày
33 5 ngày
42 5 ngày
48 5 ngày
73 5 ngày
76 5 ngày
96 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

79 18 lần
10 14 lần
16 14 lần
34 14 lần
35 14 lần
04 13 lần
17 13 lần
62 13 lần
74 13 lần
94 13 lần
40 12 lần
64 12 lần
68 12 lần
70 12 lần
38 11 lần
42 11 lần
54 11 lần
65 11 lần
82 11 lần
88 11 lần
90 11 lần
95 11 lần
99 11 lần
09 10 lần
13 10 lần
15 10 lần
20 10 lần
44 10 lần
61 10 lần
87 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 541 ngày
33 414 ngày
26 385 ngày
31 360 ngày
56 352 ngày
47 275 ngày
84 260 ngày
25 259 ngày
08 246 ngày
72 226 ngày
01 225 ngày
02 211 ngày
73 199 ngày
95 198 ngày
03 186 ngày
32 181 ngày
17 178 ngày
44 177 ngày
93 165 ngày
90 147 ngày
51 144 ngày
68 142 ngày
83 139 ngày
50 138 ngày
09 136 ngày
18 134 ngày
74 130 ngày
77 127 ngày
53 126 ngày