Dự đoán kết quả XSMB 26/12/2022 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,05,50,15,51,25,52,35,53,55,65,56,75,57
85,58,95,59,06,60,16,61,26,62,36,63,66,76,67,86,68,96,69,07,70,17,71,27,72,37,73,77,87,78,97,79

Dàn 36 số

06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69,07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,57,75,77,87,78,97,79

Dàn 19 số

60,16,26,62,46,64,67,86,07,70,71,27,37,73,74,57,78,97,79

Dàn 9 số

46,64,07,70,71,57,78,37,73
✨ STL 423
✨ Hạ càng 6,3,5,1
✨ kết càng 8,2

Loto nhiều người chơi

32 9,089 người chơi
27 8,823 người chơi
18 7,885 người chơi
31 6,494 người chơi
62 5,469 người chơi
28 4,457 người chơi
01 3,225 người chơi
78 2,375 người chơi
80 1,483 người chơi
87 860 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

81 9,889 người chơi
12 8,041 người chơi
48 7,977 người chơi
87 6,184 người chơi
62 5,865 người chơi
42 4,789 người chơi
27 3,324 người chơi
82 2,892 người chơi
41 1,925 người chơi
28 566 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

66 14 ngày
94 14 ngày
31 13 ngày
77 13 ngày
84 12 ngày
43 9 ngày
44 9 ngày
47 8 ngày
04 7 ngày
32 7 ngày
50 7 ngày
61 7 ngày
20 6 ngày
24 6 ngày
30 6 ngày
49 6 ngày
57 6 ngày
59 6 ngày
67 6 ngày
72 6 ngày
92 6 ngày
00 5 ngày
07 5 ngày
52 5 ngày
56 5 ngày
78 5 ngày
86 5 ngày
91 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

82 16 lần
28 14 lần
64 14 lần
38 13 lần
46 13 lần
71 13 lần
83 13 lần
21 12 lần
61 12 lần
88 12 lần
07 11 lần
18 11 lần
24 11 lần
33 11 lần
42 11 lần
55 11 lần
80 11 lần
93 11 lần
95 11 lần
96 11 lần
12 10 lần
15 10 lần
20 10 lần
34 10 lần
41 10 lần
44 10 lần
54 10 lần
56 10 lần
60 10 lần
91 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 483 ngày
20 446 ngày
33 356 ngày
26 327 ngày
66 325 ngày
31 302 ngày
56 294 ngày
63 286 ngày
60 275 ngày
75 225 ngày
47 217 ngày
42 205 ngày
84 202 ngày
25 201 ngày
08 188 ngày
40 185 ngày
49 180 ngày
97 177 ngày
72 168 ngày
01 167 ngày
14 163 ngày
64 162 ngày
61 155 ngày
02 153 ngày
58 152 ngày
73 141 ngày
95 140 ngày
13 133 ngày
82 130 ngày
03 128 ngày
52 125 ngày