Dự đoán kết quả XSMB 27/12/2022 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,05,50,15,51,25,52,35,53,55,65,56,75,57
85,58,95,59,06,60,16,61,26,62,36,63,66,76,67,86,68,96,69,07,70,17,71,27,72,37,73,77,87,78,97,79

Dàn 36 số

06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69,07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,57,75,77,87,78,97,79

Dàn 19 số

60,16,26,62,46,64,67,86,07,70,71,27,37,73,74,57,78,97,79

Dàn 9 số

46,64,07,70,71,57,78,37,73
✨ STL 121
✨ Hạ càng 1,5,8,9
✨ kết càng 1,5

Loto nhiều người chơi

36 9,880 người chơi
26 8,694 người chơi
46 7,056 người chơi
60 6,495 người chơi
96 5,247 người chơi
93 4,797 người chơi
32 3,442 người chơi
29 2,827 người chơi
16 1,427 người chơi
42 785 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

63 9,524 người chơi
93 8,920 người chơi
23 7,532 người chơi
53 6,907 người chơi
69 5,946 người chơi
62 4,650 người chơi
56 3,861 người chơi
33 2,132 người chơi
66 1,314 người chơi
29 589 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

66 15 ngày
94 15 ngày
77 14 ngày
84 13 ngày
44 10 ngày
47 9 ngày
04 8 ngày
32 8 ngày
50 8 ngày
61 8 ngày
20 7 ngày
24 7 ngày
30 7 ngày
49 7 ngày
57 7 ngày
59 7 ngày
92 7 ngày
07 6 ngày
52 6 ngày
56 6 ngày
78 6 ngày
86 6 ngày
01 5 ngày
08 5 ngày
37 5 ngày
45 5 ngày
69 5 ngày
71 5 ngày
87 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

82 15 lần
28 14 lần
64 14 lần
38 13 lần
71 13 lần
46 12 lần
88 12 lần
93 12 lần
07 11 lần
12 11 lần
18 11 lần
21 11 lần
33 11 lần
34 11 lần
36 11 lần
42 11 lần
55 11 lần
61 11 lần
80 11 lần
95 11 lần
15 10 lần
20 10 lần
41 10 lần
54 10 lần
56 10 lần
60 10 lần
70 10 lần
79 10 lần
83 10 lần
91 10 lần
96 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 484 ngày
20 447 ngày
33 357 ngày
26 328 ngày
66 326 ngày
31 303 ngày
56 295 ngày
63 287 ngày
60 276 ngày
75 226 ngày
47 218 ngày
42 206 ngày
84 203 ngày
25 202 ngày
08 189 ngày
40 186 ngày
49 181 ngày
97 178 ngày
72 169 ngày
01 168 ngày
14 164 ngày
64 163 ngày
61 156 ngày
02 154 ngày
58 153 ngày
73 142 ngày
95 141 ngày
13 134 ngày
82 131 ngày
03 129 ngày
52 126 ngày