Dự đoán kết quả XSMB 28/12/2022 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,05,50,15,51,25,52,35,53,55,65,56,75,57
85,58,95,59,06,60,16,61,26,62,36,63,66,76,67,86,68,96,69,07,70,17,71,27,72,37,73,77,87,78,97,79

Dàn 36 số

06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69,07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,57,75,77,87,78,97,79

Dàn 19 số

60,16,26,62,46,64,67,86,07,70,71,27,37,73,74,57,78,97,79

Dàn 9 số

46,64,07,70,71,57,78,37,73
✨ STL 579
✨ Hạ càng 1,4,7,9
✨ kết càng 0,6

Loto nhiều người chơi

94 9,755 người chơi
80 8,415 người chơi
34 7,543 người chơi
09 6,990 người chơi
64 5,285 người chơi
68 4,162 người chơi
81 3,280 người chơi
83 2,838 người chơi
99 1,233 người chơi
44 575 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

36 9,122 người chơi
76 8,102 người chơi
53 7,047 người chơi
75 6,780 người chơi
33 5,439 người chơi
83 4,135 người chơi
93 3,531 người chơi
73 2,355 người chơi
86 1,859 người chơi
46 639 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

66 16 ngày
94 16 ngày
77 15 ngày
84 14 ngày
47 10 ngày
04 9 ngày
61 9 ngày
20 8 ngày
24 8 ngày
49 8 ngày
57 8 ngày
59 8 ngày
92 8 ngày
07 7 ngày
52 7 ngày
56 7 ngày
78 7 ngày
01 6 ngày
08 6 ngày
45 6 ngày
69 6 ngày
71 6 ngày
09 5 ngày
14 5 ngày
18 5 ngày
21 5 ngày
28 5 ngày
99 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

82 15 lần
38 14 lần
64 14 lần
28 13 lần
88 13 lần
44 12 lần
46 12 lần
71 12 lần
93 12 lần
07 11 lần
12 11 lần
15 11 lần
18 11 lần
33 11 lần
34 11 lần
36 11 lần
60 11 lần
61 11 lần
80 11 lần
21 10 lần
41 10 lần
54 10 lần
55 10 lần
56 10 lần
70 10 lần
79 10 lần
83 10 lần
91 10 lần
95 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 485 ngày
20 448 ngày
33 358 ngày
26 329 ngày
66 327 ngày
31 304 ngày
56 296 ngày
63 288 ngày
60 277 ngày
75 227 ngày
47 219 ngày
42 207 ngày
84 204 ngày
25 203 ngày
08 190 ngày
40 187 ngày
49 182 ngày
72 170 ngày
01 169 ngày
14 165 ngày
64 164 ngày
61 157 ngày
02 155 ngày
58 154 ngày
73 143 ngày
95 142 ngày
13 135 ngày
82 132 ngày
03 130 ngày
52 127 ngày
32 125 ngày