Dự đoán kết quả XSMB 30/12/2022 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69,08,80,18,81,28,82,38,83,48,84,58,85,78
87,88,98,89,07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,57,75,77,97,79,02,20,12,21,22,32,23,42,24,52,25,92,29

Dàn 36 số

08,80,18,81,28,82,38,83,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89,07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,57,75,67,76,77,97,79

Dàn 19 số

18,81,48,84,68,86,88,98,89,17,71,72,37,57,75,77,97,07,70

Dàn 9 số

81,48,88,98,72,37,97,07,18
✨ STL 879
✨ Hạ càng 6,0,9,2
✨ kết càng 7,4

Loto nhiều người chơi

85 9,862 người chơi
75 8,680 người chơi
01 7,171 người chơi
36 6,613 người chơi
80 5,800 người chơi
83 4,982 người chơi
73 3,232 người chơi
18 2,247 người chơi
43 1,209 người chơi
19 607 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

36 9,133 người chơi
38 8,221 người chơi
43 7,789 người chơi
53 6,206 người chơi
93 5,385 người chơi
60 4,671 người chơi
86 3,529 người chơi
76 2,506 người chơi
88 1,339 người chơi
08 587 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

84 16 ngày
04 11 ngày
20 10 ngày
24 10 ngày
57 10 ngày
59 10 ngày
07 9 ngày
52 9 ngày
56 9 ngày
78 9 ngày
01 8 ngày
69 8 ngày
71 8 ngày
14 7 ngày
18 7 ngày
21 7 ngày
28 7 ngày
99 7 ngày
05 5 ngày
25 5 ngày
39 5 ngày
40 5 ngày
85 5 ngày
98 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

82 15 lần
28 13 lần
38 13 lần
88 13 lần
15 12 lần
34 12 lần
36 12 lần
44 12 lần
60 12 lần
64 12 lần
93 12 lần
18 11 lần
54 11 lần
61 11 lần
67 11 lần
79 11 lần
12 10 lần
17 10 lần
33 10 lần
41 10 lần
46 10 lần
56 10 lần
71 10 lần
80 10 lần
83 10 lần
95 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 487 ngày
20 450 ngày
33 360 ngày
26 331 ngày
66 329 ngày
31 306 ngày
56 298 ngày
63 290 ngày
60 279 ngày
75 229 ngày
47 221 ngày
42 209 ngày
84 206 ngày
25 205 ngày
08 192 ngày
40 189 ngày
72 172 ngày
01 171 ngày
14 167 ngày
64 166 ngày
61 159 ngày
02 157 ngày
58 156 ngày
73 145 ngày
95 144 ngày
13 137 ngày
82 134 ngày
03 132 ngày
52 129 ngày
32 127 ngày