Dự đoán kết quả XSMB 31/12/2022 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,08,80,18,81,28,82,48,84,58,85,68,86,78
87,88,98,89,01,10,11,21,12,41,14,51,15,61,16,71,17,91,19,02,20,22,42,24,52,25,62,26,72,27,92,29

Dàn 36 số

08,80,18,81,28,82,38,83,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89,01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,91,19

Dàn 19 số

18,81,84,58,86,78,87,01,10,11,13,41,71,17,31,13,38,83,48

Dàn 9 số

31,13,87,01,84,58,83,48,18
✨ STL 879
✨ Hạ càng 6,0,9,2
✨ kết càng 7,4

Loto nhiều người chơi

58 9,730 người chơi
53 8,106 người chơi
25 7,144 người chơi
15 6,541 người chơi
20 5,706 người chơi
21 4,380 người chơi
16 3,636 người chơi
81 2,702 người chơi
02 1,522 người chơi
65 641 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

30 9,555 người chơi
13 8,762 người chơi
19 7,293 người chơi
61 6,401 người chơi
93 5,127 người chơi
36 4,392 người chơi
53 3,449 người chơi
10 2,522 người chơi
11 1,980 người chơi
96 674 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

84 17 ngày
04 12 ngày
20 11 ngày
24 11 ngày
57 11 ngày
59 11 ngày
07 10 ngày
52 10 ngày
56 10 ngày
78 10 ngày
69 9 ngày
71 9 ngày
14 8 ngày
18 8 ngày
21 8 ngày
28 8 ngày
99 8 ngày
05 6 ngày
25 6 ngày
39 6 ngày
40 6 ngày
85 6 ngày
98 6 ngày
11 5 ngày
42 5 ngày
81 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

82 15 lần
28 13 lần
38 13 lần
88 13 lần
15 12 lần
34 12 lần
36 12 lần
54 12 lần
60 12 lần
64 12 lần
18 11 lần
44 11 lần
92 11 lần
93 11 lần
95 11 lần
12 10 lần
17 10 lần
27 10 lần
33 10 lần
41 10 lần
46 10 lần
56 10 lần
61 10 lần
65 10 lần
67 10 lần
68 10 lần
71 10 lần
80 10 lần
83 10 lần
96 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 488 ngày
20 451 ngày
33 361 ngày
26 332 ngày
66 330 ngày
31 307 ngày
56 299 ngày
63 291 ngày
60 280 ngày
75 230 ngày
47 222 ngày
42 210 ngày
84 207 ngày
25 206 ngày
08 193 ngày
40 190 ngày
72 173 ngày
01 172 ngày
14 168 ngày
64 167 ngày
61 160 ngày
02 158 ngày
58 157 ngày
73 146 ngày
95 145 ngày
13 138 ngày
82 135 ngày
03 133 ngày
52 130 ngày
32 128 ngày
17 125 ngày