Dự đoán kết quả XSMB 4/3/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,04,40,14,41,24,42,34,43,44,64,46,74,47
84,48,94,49,07,70,17,71,27,72,37,73,67,76,77,87,78,97,79,02,20,12,21,22,32,23,62,26,82,28,92,29

Dàn 36 số

04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,07,70,17,71,27,72,37,73,57,75,67,76,77,87,78,97,79

Dàn 19 số

40,14,42,34,54,45,47,84,49,07,71,27,73,57,76,77,97,79,94

Dàn 9 số

14,42,45,47,07,71,73,57,97
✨ STL 679
✨ Hạ càng 4,5,7,1
✨ kết càng 7,5

Loto nhiều người chơi

46 9,811 người chơi
87 8,594 người chơi
76 7,912 người chơi
77 6,973 người chơi
87 5,047 người chơi
79 4,180 người chơi
87 3,731 người chơi
72 2,297 người chơi
67 1,971 người chơi
37 756 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

67 9,448 người chơi
92 8,701 người chơi
45 7,856 người chơi
87 6,269 người chơi
90 5,530 người chơi
78 4,149 người chơi
97 3,527 người chơi
87 2,644 người chơi
43 1,208 người chơi
65 913 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

84 16 ngày
29 13 ngày
45 12 ngày
72 12 ngày
31 11 ngày
43 10 ngày
01 9 ngày
80 9 ngày
87 9 ngày
10 8 ngày
32 8 ngày
37 8 ngày
47 8 ngày
17 7 ngày
25 7 ngày
30 7 ngày
51 7 ngày
62 7 ngày
79 7 ngày
85 7 ngày
95 7 ngày
14 6 ngày
21 6 ngày
06 5 ngày
08 5 ngày
13 5 ngày
28 5 ngày
41 5 ngày
44 5 ngày
74 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

04 17 lần
34 15 lần
79 15 lần
10 13 lần
16 13 lần
17 13 lần
35 13 lần
90 13 lần
62 12 lần
64 12 lần
65 12 lần
74 12 lần
82 12 lần
92 12 lần
94 12 lần
40 11 lần
54 11 lần
60 11 lần
09 10 lần
15 10 lần
39 10 lần
41 10 lần
42 10 lần
44 10 lần
53 10 lần
58 10 lần
68 10 lần
88 10 lần
91 10 lần
96 10 lần
99 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 547 ngày
33 420 ngày
26 391 ngày
31 366 ngày
47 281 ngày
84 266 ngày
25 265 ngày
08 252 ngày
72 232 ngày
01 231 ngày
73 205 ngày
95 204 ngày
03 192 ngày
32 187 ngày
17 184 ngày
44 183 ngày
93 171 ngày
90 153 ngày
51 150 ngày
68 148 ngày
83 145 ngày
50 144 ngày
09 142 ngày
18 140 ngày
74 136 ngày
53 132 ngày
99 126 ngày